Posts

Posts uit 2019 weergeven

Leertijd.nl nieuwsselectie week 11 2019

Afbeelding
De Leertijd.nl Nieuwsselectie week 11 2019 is verschenen. Weer helemaal gevuld met links naar een groot aantal recente artikelen over leren en innoveren.

Deze nieuwsselectie verschijnt wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Ik ben twee jaar terug begonnen met het delen van de nieuwsberichten omdat ik weet hoeveel werk het is om de nieuwe ontwikkelingen goed bij te houden. Waarom zouden we deze inspanning niet gezamenlijk doen door de opbrengst te delen? Voor mij is het bijhouden van de nieuwsfeiten en recente artikelen noodzakelijk omdat ik in mijn interactieve lezingen, workshops en cursussen altijd de combinatie zoek tussen onderwijskundige ontwikkelingen en de directe actualiteit. Als het even kan ondersteund door recente wetenschappelijke publicaties met evidence based inzichten. Daarna is het nog maar een kleine stap om dit breed te delen. Vandaar de keuze voor deze opzet. Als u er wat aan hebt, is mijn doel minstens voor een gedeelte bereikt.

Jos Cöp

Hoe maken we het verschil? (poster)

Afbeelding
Het is februari en de mediotoetsen van het leerlingvolgsysteem zijn op veel scholen weer afgenomen. Vervolgens zijn de analyses gemaakt, de rapportages uitgedraaid en de zorgsignalen benoemd. Op vrijwel iedere school is het dan van tijd tot tijd even slikken. Slikken dat uitmondt in de vraag: Hoe kan het beter?

Ondanks het feit dat dit een veel voorkomende situatie is, liggen de oplossingen meestal niet voor oprapen. Dit komt omdat de meningen vaak verschillen en er zonder enig bewijs ook veel wordt geroepen. Dat is eigenlijk best raar. Vanuit bestaand onderzoek is het namelijk goed mogelijk om een kijk- en discussiewijzer samen te stellen die in veel gevallen uitkomst kan bieden. Enkele jaren terug heb ik het initiatief genomen om deze ook daadwerkelijk te maken in de vorm van een poster. Vervolgens heb ik deze veelvuldig gebruikt bij mijn werkzaamheden als adviseur, ontwikkelaar en (interim) schoolleider en daarbij steeds verder doorontwikkeld. Het resultaat deel ik graag met u.

De …

De resultaten vallen tegen. Wat nu? (webartikel)

Afbeelding
Onlangs is op Wij-leren.nl mijn nieuwste artikel over tegenvallende leerresultaten verschenen. Uit mijn ervaring als schoolleider weet ik welke onrust matige resultaten tot gevolg kunnen hebben. Soms lijkt het wel of iedereen in paniek raakt en het even niet meer weet. Uit mijn ervaring als onderwijsadviseur, waarbij ik me vrijwel altijd bezig houd met het verbeteren van het taalleesonderwijs, weet ik ook dat een goede helikopterview en gerichte interventies snel tot verbetering kunnen leiden. In veel gevallen gaat het dan om het heel consequent inzetten van een beperkt aantal verbeteracties. Acties die vrij gemakkelijk lucht kunnen geven en die een bevrijdende uitwerking kunnen hebben.

In het artikel beschrijf ik hoe goed overzicht kan worden verkregen en wat vervolgens werkt om het tij te keren. De moraal van het verhaal is dat we het met elkaar in veel gevallen zo goed proberen te doen dat bijzaken een vertroebelend effect hebben op de hoofdzaak: een school zijn waar kinderen zich…

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (presentatie ResearchEd 2019)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op ResearchEd 2019 in Nieuwegein.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de mogelijkheden om effectiever te leren en te onderwijzen door te zoeken naar manieren om het simpel te houden. Veel wetenschappers wijzen ons erop dat complexe zaken zelden goed geïmplementeerd worden in het onderwijs en mede daardoor niet tot succes gaan leiden. Tegelijkertijd leveren ze wel veel werkdruk en ergernis op.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht u om uw vak bij  te houden mee willen liften op de wekelijkse Leertijd.nl nieuwsselectie, dan kunt u zich hier aanmelden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (aankondiging / video ResearchEd 2019)

Afbeelding
Op zaterdag 12 januari vindt ReseachEd 2019 plaats. Ik mag er een verhaal houden met als titel:  Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Aangevuld met de ondertitel: Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

De organisatie heeft de sprekers gevraagd om een introductiefilm te maken. Deze is het geworden:


Ik hoop dat de film je prikkelt en dat je komt luisteren op 12 januari in Nieuwegein.

Meer informatie over mijn workshop vind je hier: https://researched.eu/workshop/jos-cop/.

Nog boeiender is een blik op het totale programma: https://researched.eu/sessies-2019/.

We zien elkaar binnenkort.


Vriendelijke groeten,

Jos.
Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven