De resultaten vallen tegen. Wat nu? (webartikel)

Onlangs is op Wij-leren.nl mijn nieuwste artikel over tegenvallende leerresultaten verschenen. Uit mijn ervaring als schoolleider weet ik welke onrust matige resultaten tot gevolg kunnen hebben. Soms lijkt het wel of iedereen in paniek raakt en het even niet meer weet. Uit mijn ervaring als onderwijsadviseur, waarbij ik me vrijwel altijd bezig houd met het verbeteren van het taalleesonderwijs, weet ik ook dat een goede helikopterview en gerichte interventies snel tot verbetering kunnen leiden. In veel gevallen gaat het dan om het heel consequent inzetten van een beperkt aantal verbeteracties. Acties die vrij gemakkelijk lucht kunnen geven en die een bevrijdende uitwerking kunnen hebben.

In het artikel beschrijf ik hoe goed overzicht kan worden verkregen en wat vervolgens werkt om het tij te keren. De moraal van het verhaal is dat we het met elkaar in veel gevallen zo goed proberen te doen dat bijzaken een vertroebelend effect hebben op de hoofdzaak: een school zijn waar kinderen zich op een motiverende manier succesvol verder kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om een terugkeer naar de werkende eenvoud. Kortom, doen wat werkt, maar ook voortdurend bewaken dat we het niet te complex maken.

U vindt het artikel hier.

Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Jos Cöp