Van toekomstbestendig schoolconcept naar onderwijskwaliteit (aanbod)

Veel schoolteams worstelen met open vragen over hun onderwijsconcept. Soms omdat het gevoel bestaat dat het wellicht te traditioneel is of omdat een veranderende samenleving andere eisen stelt aan de manier waarop we leren. Maar soms ook omdat er veranderingen ingezet zijn die niet het gewenste resultaat opleveren. In een aantal gevallen leidt dit tot het stopzetten van ingezette vernieuwingen en terugpakken op wat er eerder was.

De moraal van het verhaal is dat het kiezen en gaan werken volgens een (ver)nieuw(d) schoolconcept absoluut niet eenvoudig is. Het leidt alleen tot blije gezichten als de onderwijskwaliteit ook merkbaar verbetert. Maar alles hangt met alles samen en de elementen beïnvloeden ook elkaar. Dat is dan ook meteen de belangrijkste reden dat lang niet alle vernieuwingen ook verbeteringen worden. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn daarom permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteit:
In één of enkele interactieve professionaliseringsbijeenkomsten(en) zet Jos Cöp op basis van actuele nieuwsberichten, praktijkervaringen en onderzoeken de ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden.

Het programma kan het karakter krijgen van een interactieve presentatie, workshop, cursus, training of dialoogsessie. Het wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
 • Vragen veranderingen in de samenleving vragen om ander onderwijs?
 • Welke problemen moeten we daarbij oplossen?
 • Moeten we naar een (ver)nieuw(d) schoolconcept?
 • Hoe maken we dat toekomstbestendig?
 • Wat zijn de pijlers onder de verschillende schoolconcepten?
 • Wat moeten we vervolgens met de huisvesting en inrichting?
 • Hoe zorgen we voor een bijpassend curriculum?
 • Welke didactieken sluit erbij aan?
 • In welke organisatievormen kunnen we gaan werken?
 • Is werken in units de oplossing?
 • Hoe bewaken we de kwaliteit van de instructie?
 • Welke leermiddelen, devices, methoden en evaluatievormen passen bij onze keuzes?
 • Hoe persoonlijk gaan we het leren maken en hoe gaan we om met verschillen?
 • Welke veranderstrategie kunnen we hanteren om steeds weer een beetje beter te worden?
Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Doelgroep:
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, bestuurders

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Meer info:
info@leertijd.nl
06-31914789