Posts

Werken met de Leertijd Visiewijzer

Letters voor het leven (presentatie Helmond)

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (presentatie ResearchEd Nederland)

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (preview ResearchEd Nederland)

Op weg naar wereldoriënterend taalleesonderwijs (presentatie Utrecht)

Zijn de klassieke leesmethoden de boot aan het missen? (presentatie Utrecht)

De leesspagaat

Leesonderwijs in Nederland: op zoek naar gemotiveerde leeskilometers

Leesonderwijs in Nederland: je krijgt wat je meet