Posts

Masterclass wereldoriënterend lezen (april 2021, online)

Leesonderwijs: wat is er mis en hoe kan het anders? (tijdschriftartikel Basisschoolmanagement, BSM)

Moeten we ons leesonderwijs anders gaan inrichten? (tijdschriftartikel Basisschoolmanagement, BSM)

Leidt schijndifferentiatie tot kansenongelijkheid? (discussiefilm)

Masterclass Wereldoriënterend lezen (deel 2, januari 2021, online)

Zo pakken we het leren op afstand weer op

Online Leertijd-sessie 'De weg naar persoonlijker leren' (Isomode)

Online Leertijd-sessie 'Naar het taalleesonderwijs van de toekomst' (BS De Schalm - Steyl)

Masterclasses Wereldoriënterend Lezen (deel 1, novermber 2020, online)