Posts

In de beperking toont zich de meester (of juf). (met presentatie)

In sneltreinvaart naar (nog) beter leesonderwijs (presentatie Grave)

Hoe de vakgebieden lezen, taal en wereldoriëntatie naar elkaar toe (gaan) kruipen

Letters voor het leven (presentatie Helmond)

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (presentatie ResearchEd Nederland)

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (preview ResearchEd Nederland)

Op weg naar wereldoriënterend taalleesonderwijs (presentatie Utrecht)

Zijn de klassieke leesmethoden de boot aan het missen? (presentatie Utrecht)