Aanbod

Leertijd.nl biedt een breed verbeteraanbod op het gebied leren, lesgeven, organiseren en innoveren. Met als uitgangspunt om zowel de kwaliteit van het leren als het prettig werken voor onderwijsgevenden te verbeteren. Beide hangen zeer nauw samen. Leerkrachten en docenten willen het beste voor de leerlingen die ze in de groep hebben en gaan daar vaak heel ver in. Maar het is ook een bekend gegeven dat de werkdruk in het onderwijs hoog is en dat dit ook een risico is voor de kwaliteit van de leeractiviteiten. Een verantwoord evenwicht tussen beide zaken gaat dus het meest opleveren.

Het totale aanbod van Leertijd.nl valt uiteen in de volgende vier onderdelen.

1. Verbetertrajecten Leesonderwijs

Er is momenteel veel aan de hand met betrekking tot het leesonderwijs op Nederlandse basisscholen. Mede daardoor ontstaan, gevoed door vele leesoffensieven, nieuwe inzichten over hoe zowel de leesresultaten als de leesmotivatie kunnen verbeteren. De verbetertrajecten zijn gericht op het zoeken en vinden van een schoolspecifieke aanpak die werkt en gebaseerd is op bewezen inzichten. Klik hier voor meer informatie.


2. Verbetertrajecten Lezen & taal

Het algemene aanbod Lezen & taal is gericht op alle aspecten van het taalleesonderwijs: technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, leesmotivatie, spelling, woordenschatontwikkeling, schrijven en taalbeschouwing. Klik hier voor meer informatie.

3. Verbetertrajecten Leren & kwaliteit

Het aanbod Leren & kwaliteit is gericht op alle aspecten van leren, lesgeven, innoveren en organiseren. Klik hier voor meer informatie.

4. Verbetertrajecten Methoden & meer

Het aanbod Methoden & meer is gericht op het kiezen en begeleiden van de implementatie van leermiddelen en methoden. Klik hier voor meer informatie.