Aanbod

Lees- en taalonderwijs

Op dit moment is er veel aandacht voor de verbetering van de basisvaardigheden. Lezen en taal staan daarbij centraal. Een toenemend aantal scholen laat zien dat het kiezen voor een nieuwe en bewezen aanpak op korte termijn kan leiden tot hogere opbrengsten en een snel groeiende lees- en leermotivatie. 


Om hieraan een bijdrage te leveren, heeft Leertijd.nl aanbod ontwikkeld dat leerkrachten, schoolteams, schoolleiders en besturen kan ondersteunen. Hieronder vindt u een kort overzicht met de flyers van het aanbod. U kunt deze online bekijken of downloaden als pdf-bestand.

Een 1-dag-traject

Het bovenstaande document bevat 2 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.


Verbetertraject

Het bovenstaande document bevat 3 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.

 

Masterclasses / interactieve lezingen / workshops

Het bovenstaande document bevat 2 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.


Betekenisvol leren vanuit een compacter curriculum

Basisscholen hebben te maken met een zeer overladen curriculum. In 15 jaar tijd is het aantal aangeboden doelen meer dan verdubbeld, terwijl de beschikbare leertijd gelijk is gebleven. Het gevolg laat zich raden: er moet meer leerstof behandeld worden in minder tijd. Effectief leren vraagt echter om rust, ruimte en tijd. Als dit er niet is, laat het resultaat zich raden, namelijk een dalende leermotivatie en opbrengsten die te wensen overlaten. En bij leerkrachten een afnemende arbeidssatisfactie. Precies wat we op dit moment binnen onze scholen zien gebeuren.

Hierbij past maar één oplossing en dat is zeer kritisch gaan kijken naar de opbouw en omvang van onze lesprogramma's. En als het even kan het curriculum uitmesten en meer doen van minder. Dit kan door meer te gaan werken met leerwijzers in plaats van het slaafs volgen van methodes of leerdoelenlijsten.

Om hieraan een bijdrage te leveren, heeft Leertijd.nl aanbod ontwikkeld dat leerkrachten, schoolteams, schoolleiders en besturen kan ondersteunen. Hieronder vindt u een kort overzicht met de flyers van het aanbod. U kunt deze online bekijken of downloaden als pdf-bestand.


Verbetertraject

Het bovenstaande document bevat 2 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.


Werksessies

Het bovenstaande document bevat 3 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.


Masterclasses / interactieve lezingen / workshops

Het bovenstaande document bevat 2 pagina's. Klik op de afbeelding om naar de volgende pagina te gaan.

Klik hier om het bovenstaande document te downloaden in een pdf-versie.