Aanbod

Leertijd.nl biedt een breed verbeteraanbod op het gebied leren, lesgeven, organiseren en innoveren. Met als uitgangspunt om zowel de kwaliteit van het leren als het prettig werken voor onderwijsgevenden te verbeteren. Beide hangen zeer nauw samen. Leerkrachten en docenten willen het beste voor de leerlingen die ze in de groep hebben en gaan daar vaak heel ver in. Maar het is ook een bekend gegeven dat de werkdruk in het onderwijs hoog is en dat dit ook een risico is voor de kwaliteit van de leeractiviteiten. Een verantwoord evenwicht tussen beide zaken gaat dus het meest opleveren.

Het totale aanbod van Leertijd.nl valt uiteen in de volgende drie onderdelen.

Het aanbod Lezen & taal is gericht op alle aspecten van het taalleesonderwijs: technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, leesmotivatie, spelling, woordenschatontwikkeling, schrijven en taalbeschouwing. Klik hier voor meer informatie.

Het aanbod Leren & kwaliteit is gericht op alle aspecten van leren, lesgeven, innoveren en organiseren. Klik hier voor meer informatie.

Het aanbod Methoden & meer is gericht op het kiezen en begeleiden van de implementatie van leermiddelen en methoden. Klik hier voor meer informatie.