Naar (nog) beter woordenschatonderwijs (aanbod)

Goed woordenschatonderwijs is de basis voor een goede taalleesontwikkeling en schoolsucces in alle vakken. Leerlingen verschillen enorm in het aantal woorden dat ze kennen als ze voor het eerst naar school gaan en in veel gevallen nemen die verschillen daarna alleen nog maar toe. Goed woordenschatonderwijs doet er dus toe. De ideeën hierover zijn echter voortdurend in ontwikkeling. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteit:
In één of enkele interactieve professionaliseringsbijeenkomsten(en) zet Jos Cöp de (nieuwe) ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden binnen de woordenschatactiviteiten in de basisschool. het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het programma kan het karakter krijgen van een interactieve presentatie, workshop, cursus, training of dialoogsessie. Het wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons woordenonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we nieuwe woorden volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe kunnen we woordenschatonderwijs effectief, authentiek en cyclisch opzetten?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede instructie en feedback?
  • Hoe monitoren we de leesresultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen (digitale) leermiddelen ons woordenschatonderwijs beter ondersteunen?
Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Doelgroep:
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, bestuurders

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Meer info:
info@leertijd.nl
06-31914789