Op weg naar de leermiddelen van de toekomst (aanbod)

De leermiddelenmarkt is sterk in beweging en scholen slagen er lang niet altijd in heldere verwachtingen te formulieren. Wat speelt er precies en hoe kan dit doorvertaald worden naar toekomstgerichte en toekomstbestendige acties?

Binnenkort organiseren we een verdiepingsdag voor uitgeefprofessionals. Verdere informatie vindt u in de onderstaande flyer. Deze activiteit kan ook in company plaatsvinden.

Op weg naar de leermiddelen van de toekomst door Jos Cöp

Met vriendelijke groet,

Jos Cöp.