Info

Leertijd.nl is een onderwijskundig expertisenetwerk opgericht door Jos Cöp. Vanuit een 100% onderwijskundige insteek wordt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen op een concrete en tastbare manier gewerkt aan verbetering van het onderwijs en het leren. Dit gebeurt door de volgende professionaliseringsactiviteiten:
  • het verzorgen van keynotes, lezingen, workshops, masterclasses en tafelgesprekken;
  • het verzorgen van verbetertrajecten op het gebied van taal-lezen en woordenschat en begrijpend lezen;
  • het adviseren en begeleiden bij visie-, keuze- en implementatietrajecten van nieuwe didactieken, methodieken en leermiddelen;
  • uitvoeren van audits waarin een analyse wordt gemaakt van het aangeboden onderwijs en de bijbehorende resultaten, uitmondend in een gedragen verbeterplan;
  • het (samen) ontwikkelen van nieuwe leerconcepten, aanpakken, leermiddelen, publicaties, edugraphics en leerposters;
  • onderwijskundig interim management vanuit de functie van schoolleider of intern (onderwijskundig) begeleider.
Naast de samenwerking met onderwijsorganisaties is Leertijd.nl ook op andere fronten actief. Enkele voorbeelden zijn:
  • het adviseren en begeleiden van (ontwikkel)bedrijven, uitgeverijen en toetsontwikkelaars bij het bedenken en maken van leermiddelen;
  • het verzorgen van een wekelijkse nieuwsselectie over belangrijke onderwijsontwikkelingen en -publicaties voor een brede doelgroep.

De inhoudelijke specialisaties zijn gericht op: taal-, lees- en woordenschatonderwijs, leren met ICT, digitale didactiek, persoonlijk leren en unitonderwijs.

Leertijd.nl is CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de professionaliseringsactiviteiten voor onderwijsorganisaties in veel gevallen btw-vrij geleverd kunnen worden.

Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichtenartikelencolumnsdiscussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site.


Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.