Over Leertijd

Leertijd.nl is een expertisenetwerk voor taal, lezen en ICT, opgericht in 2017 door Jos Cöp. De missie van de organisatie is het taal- en leesonderwijs te verbeteren door meer gebruik te maken van nieuwe inzichten en (digitale) verworvenheden uit de 21e eeuw. De leer(middelen)specialisten die samenwerken onder de vlag van Leertijd.nl richten zich op een vijftal zaken:

  • het geven van inhoudelijke presentaties: keynotes, inleidingen, lezingen, workshops, masterclasses en tafelgesprekken (zowel in de vorm van lokatiegebonden meetings als online webmeetings);
  • samen ontwikkelen met onderwijsinstellingen;
  • samen ontwikkelen met uitgeefbedrijven en productleveranciers;
  • samen ontwikkelen met advies- en uitvoeringsorganisaties;
  • eigen ontwikkelactiviteiten: concepten, aanpakken, leermiddelen en publicaties.De leer(middelen)specialisten zijn bekend met alle veelgebruikte leermiddelen, leerplatformen en methoden die voor het taal- en leesonderwijs beschikbaar zijn. Zij weten deze kennis op een zeer praktische manier te verbinden met vakoverstijgende topics als evidence based onderwijzen, persoonlijk leren, digitale didactiek, 21e eeuwse vaardigheden en het terugbrengen van de werkdruk.

Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichtenartikelencolumnsdiscussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site. Bent u op zoek naar de bronnen die horen bij de verwijzingen in de publicaties, dan vindt u hier de integrale literatuurlijst.


Leertijd.nl richt zich op alle doelgroepen, zowel binnen als buiten de school. Meestal wordt er gewerkt in opdracht van (school)besturen, stichtingen, adviesbureaus en (ontwikkel)bedrijven. Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. De contactgegevens vindt u hier.


Jos Cöp
Leer(middelen)specialist taal, lezen en ICT en tevens oprichter van Leertijd.nl

Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven