Aanbod

Ga direct naar:
de nieuwsselectie
de infographics
het cursusaanbod
de blogberichten
de artikelen
de columns
de discussiefilms
de presentaties
de literatuurlijst


Over Leertijd
Leertijd.nl is een expertisenetwerk voor onderwijskundig advies, scholing, educatieve ontwikkelactiviteiten en interim management opgericht door Jos Cöp. Leertijd.nl richt zich op:

  • het verzorgen van (onderdelen van) inhoudelijke bijeenkomsten: keynotes, lezingen, cursussen, trainingen, workshops, masterclasses en tafelgesprekken;
  • onderwijskundig interim management vanuit de functie van schoolleider of intern (systeem) begeleider;
  • analyseren van de opbrengsten en opstellen van een (door de organisatie gedragen) plan van aanpak;
  • het adviseren en begeleiden van onderwijsinstellingen bij visie-, keuze- en implementatietrajecten;
  • het adviseren en begeleiden van (ontwikkel)bedrijven bij het bedenken en maken van leermiddelen;
  • het ontwikkelen van nieuwe leerconcepten, aanpakken, leermiddelen, publicaties en infographics en inspiratieposters;
  • het verzorgen van een wekelijkse nieuwsselectie over belangrijke onderwijsontwikkelingen en -publicaties.

De inhoudelijke specialisaties zijn gericht op: leermiddelenontwikkeling, taal-, lees- en woordenschatonderwijs, leren met ICT, digitale didactiek, persoonlijk leren, unitonderwijs.

Alle docenten die opdrachten uitvoeren onder de vlag van Leertijd.nl zijn CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de trainings- en scholingactiviteiten in veel gevallen btw-vrij geleverd kunnen worden.

Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichtenartikelencolumnsdiscussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site. Bent u op zoek naar de bronnen die horen bij de verwijzingen in de publicaties, dan vindt u hier de integrale literatuurlijst.


Leertijd.nl richt zich op alle doelgroepen, zowel binnen als buiten de school. Meestal wordt er gewerkt in opdracht van (school)besturen, stichtingen, adviesbureaus en (ontwikkel)bedrijven. Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven