Over Leertijd

Leertijd.nl is educatief advies-, ontwikkel- en trainingsbureau opgericht door Jos Cöp. De missie van de organisatie is het taalleesonderwijs te verbeteren, mede door gebruik te maken van nieuwe inzichten en (digitale) verworvenheden uit de 21e eeuw. Leertijd.nl richten zich op een vijftal zaken:

  • het geven van inhoudelijke presentaties en trainingen: keynotes, inleidingen, lezingen, workshops, masterclasses, scholingsbijeenkomsten en tafelgesprekken;
  • samen ontwikkelen met onderwijsinstellingen;
  • samen ontwikkelen met uitgeefbedrijven en productleveranciers;
  • samen ontwikkelen met advies- en uitvoeringsorganisaties;
  • eigen ontwikkelactiviteiten: concepten, aanpakken, leermiddelen en publicaties.Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichtenartikelencolumnsdiscussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site. Bent u op zoek naar de bronnen die horen bij de verwijzingen in de publicaties, dan vindt u hier de integrale literatuurlijst.


Leertijd.nl richt zich op alle doelgroepen, zowel binnen als buiten de school. Meestal wordt er gewerkt in opdracht van (school)besturen, stichtingen, adviesbureaus en (ontwikkel)bedrijven. Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. De contactgegevens vindt u hier.


Jos Cöp
Leer(middelen)specialist taal, lezen en ICT en tevens oprichter van Leertijd.nl

Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven