Snel succes boeken met de nieuwe leesmethode (aanbod)

Goed leesonderwijs is de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Leerlingen die niet goed kunnen lezen, komen tekort op alle vakgebieden. Ze lopen daarnaast ook nog eens het risico om de school onvoldoende functioneel geletterd te verlaten en verder als laaggeletterde door het leven te gaan.

Goed leesonderwijs is dus geen keuze maar een noodzaak. Een kwalitatief hoogstaande methode is daarbij een noodzakelijk hulpmiddel. Niet om deze in alle opzichten slaafs te volgen, want de uiteindelijke afstemming op dat wat kinderen nodig hebben gebeurt in de school zelf. Maar gezien de complexiteit van de leerlijnen is het geen luxe om hierbij ondersteund te worden door een kwalitatief goede methode die gebaseerd is de jongste bewezen inzichten.

Na de keuze voor een geschikt pakket is het best een klus om snel greep te krijgen op de mogelijkheden van de methode en eruit te halen wat erin zit. Om het vervolgens ook nog eens goed af te stemmen op de leerlingpopulatie en het eigen schoolconcept. Eén of enkele startbijeenkomsten kunnen hierbij veel toegevoegde waarde bieden.

Leertijd.nl is gecertificeerd scholingspartner van meerdere gerenommeerde educatieve uitgeverijen en de medewerkers hebben ruime ervaring met alle veelgebruikte leesmethoden.

Inhoud starttraining leesmethode:
In één of enkele interactieve professionaliseringsbijeenkomsten(en) worden de belangrijkste kenmerken en uitgangspunten van de methode op een rijtje gezet. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden bij het gebruik van de nieuwe methode.

Het programma kan het karakter krijgen van een interactieve presentatie, workshop, cursus of training. Het wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons leesonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we lezen volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe geven we correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesmotivatie een goede plek binnen ons leesonderwijs?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede leesinstructie en feedback?
  • Hoe monitoren we de resultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen (digitale) leermiddelen ons leesonderwijs beter ondersteunen?
  • Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Doelgroep:
leerkrachten, intern begeleiders, directeuren

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Meer informatie:
info@leertijd.nl
06-31914789