Posts

De resultaten vallen tegen. Wat nu? (tijdschriftartikel)

Afbeelding
Het gebeurt van tijd tot tijd op veel scholen. De periodieke toetsen van het leerlingvolgssysteem zijn afgenomen en de resultaten vallen (zwaar) tegen. In veel gevallen leidt dit al snel tot een panisch gevoel bij schoolteams, schoolleiders, besturen en ouders. Soms terecht, want als het de opmaat naar verval of uitblijven van herstel is, is er echt wel wat aan de hand. Maar soms ook niet terecht, want één toetsafname is ook een momentopname. En die ene afname bepaalt niet de lijn.

Als het echter meer is dan een incident, dan is er werk aan winkel. De vraag hoe de stijgende lijn (weer) gevonden kan worden, is dan op z’n plaats. In dit artikel bespreken we een vijftal kernpunten die als neutrale kapstok kunnen dienen bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Het neutrale zit ‘m in het feit dat genoemde punten niet gekoppeld zijn aan een specifieke vakgebieden of organisatievormen. Ze zijn van toepassing op scholen die de ambitie hebben om heel kindgericht onderwijs te bieden. Maar …

Cijfergek (column)

Afbeelding
Het is om gek van te worden. Al die cijfers. En dan niet van die mooie poëtische zoals de zwoele 7 of een talentvolle 10. Nee, van die houterige als de 7,8 of de 7,9. Ondanks de positieve afrondingsmogelijkheden is het cum-laude-gevoel bij voorbaat al de nek om gedraaid is. Het enige cijfer dat niet mooi klinkt, maar toch een geweldige uitstraling heeft, blijft de zes min. Het voelt als de ultieme ontsnapping die nauwelijks nog voor mogelijk werd gehouden.

Natuurlijk kunnen cijfers een heel belangrijke functie hebben. Ze drukken uit of leerstof beheerst wordt. Is dat het geval, dan ligt luilekkerland open in de vorm van verrijkingsstof of liever nog, iets voor jezelf doen. Heerlijk. Altijd al gewild. In alle gevallen beter dan opnieuw aan het herhalingsinfuus, ooit door één of andere duffe Engelsman voorzien van de eufemistische term reteaching. Nog een keer de instructie, die de afgelopen weken al twee keer zonder resultaat verlengd was.

Maar echt serieus wordt het als het cijfer mi…

Maak van de school een woordpaleis. Eigentijds woordenschatonderwijs met de Woordencirkel-aanpak. (tijdschrifartikel)

Afbeelding
Door Jos Cöp en Judith Veldhuizen

Op veel scholen is het woordenschatonderwijs aan het veranderen. Van voorgeprogrammeerde lessen uit een taalmethode, wordt het steeds meer de vakoverstijgende smeer- en leerolie die de basis vormt van de complete persoonlijke (taal)ontwikkeling. Voor veel schoolleiders is het een uitdaging om onderwijskundig leiding te geven aan dit veranderingsproces. En dat is volkomen begrijpelijk, want het kan heel veel dingen tegelijkertijd raken. Denk aan het taalbeleid van de school, het streven naar verbinding tussen vakgebieden, de inpassing van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en het meer gaan werken met digitale leermiddelen en devices. Boeiender kan eigenlijk niet, maar eenvoudig is anders.


De Woordencirkel-aanpak
In het vorige nummer van BSM schetsten wij een aantal (vak)inhoudelijke ontwikkelingen die de laatste decennia het woordenschatonderwijs beïnvloed hebben. Met als voornaamste boodschap: het belang van het vakgebied kan nauwelijks overscha…

De kern van goed onderwijs (verbeterwijzer)

Afbeelding
Wat is het beste onderwijs? Het lijkt zo'n eenvoudige vraag. Maar het exacte antwoord erop zal nooit komen. Leren is namelijk een complex proces en kan op vele manieren plaatsvinden. En dan geldt dat natuurlijk ook voor het onderwijzen zelf. Gelukkig maar.

Om zelf te kunnen bepalen of het onderwijs goed in elkaar zit, is het wel belangrijk om enige notie te hebben van hoe het leren plaatsvindt. Neurale netwerk theorieën vertellen ons dat goede verbindingen in het lange termijn geheugen tussen de 'juiste' stukjes informatie leiden tot het snel terug kunnen halen van de juiste info op het juiste moment. Om het vervolgens in een split second te kunnen combineren in het werkgeheugen, het meest trage en kwetsbare punt bij het leren. Simpelweg omdat het niet meer dan een stuk of vijf zaken tegelijkertijd kan combineren. Het hanteert daarbij het vol is vol principe. Als de genoemde verbindingen tussen de info goed zijn, hoeft deze flessenhals van het denken minder belast te word…

Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden. (presentatie / event)

Afbeelding
Op 24 januari vond in Apeldoorn de Heutink ICT Dag 2018 plaats. Het was een bijzondere happening. Het thema waar het om draaide was 'recht doen aan verschillen'. In een tijd waarin ICT enorm veel mogelijkheden biedt om beter om te gaan met verschillen, uiteraard een hele mooie en bruikbare verdiepingsmogelijkheid.

Naast het feit dat ik zelf ook een bijdrage mocht verzorgen, heb ik vele nieuwe ontwikkelingen mogen zien en met anderen mogen bespreken. Meer dan de moeite waard dus.

Ik wil via deze weg de bezoekers van mijn presentatie bedanken. Volgens afspraak staan hieronder de gebruikte dia's en het digitale prikbord met de artikelen. Met daaronder ook nog het digitale prikbord met de links naar artikelen die we (deels) tijdens de presentatie geraakt en besproken hebben.

Mocht ik u verder nog van dienst kunnen zijn, weet me dan te vinden.

Jos CöpResearchED 2018 (event)

Afbeelding
Op 20 januri vond op het Herman Wesselink College in Amstelveen ResearchED 2018 plaats. Ik vond het een bijzondere dag. Naast het feit dat ik zelf ook een bijdrage mocht verzorgen, heb ik vele nieuwe inzichten gehoord en veel inspirerende mensen ontmoet. Dus ook de derde editie van ResearchED A'dam was absoluut een groot succes.

Voor degenen die het event nog niet zo goed kennen, zal ik het even verder toelichten. Ik denk namelijk dat je er in 2019, tijdens de vierde editie, echt bij moet zijn.

ResearchED is een veelzijdig congres dat tot doel heeft om de onderzoek-geletterdheid van leraren te verhogen, nieuwe manieren van professionele ontwikkeling te ondersteunen en onderwijsmythes te doorbreken. ResearchED vertegenwoordigt de drang van leraren om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij nog meer meester worden in hun ambacht. Op de conferentie komt een schat aan informatie voorbij over hoe docenten onderzoek kunnen gebruiken in de dagel…

Het innoveren van het leesonderwijs (discussiefilm)

Afbeelding
Enkele weken geleden zijn de rapportages gepubliceerd van het internationale leesonderzoek PIRLS 2016. Helaas moeten we opnieuw constateren dat er wederom een lichte daling zat in de Nederlandse prestaties. Dat is niet leuk om te horen, maar de cijfers onderbouwen deze conclusie op een overtuigende manier. In een eerdere post hebben collega Kees Vernooij en ik de resultaten kort samengevat in de vorm van een discussiefilm.

De afsluiting van deze film laat zien dat er geen enkele reden is om bij de pakken neer te gaan zitten. Beter leesonderwijs is een keuze en voor geen enkele school een onmogelijkheid. Door negen redelijk eenvoudige stappen te zetten, kan het eigen leesonderwijs tegen het licht gehouden worden en kunnen de dragende delen van het innovatieplan neergezet worden. Ik hoop dat de onderstaande discussiefilm u hierbij kan helpen.

Hoe staat ons leesonderwijs ervoor? (discussiefilm)

Afbeelding
Recentelijk verschenen de rapporten naar aanleiding van PIRLS 2016, een van de meest aansprekende internationale vergelijkende onderzoeken op het gebied van lezen. Om de vijf jaar worden de leesresultaten van de deelnemende landen op een gedegen manier met elkaar vergeleken.

Nederland komt niet slecht uit de bus, maar toch kan niet ontkent worden dat we van een vaste top 10-notering toch wel af aan het glijden zijn naar een goede middenmotor. Met name als het gaat om leesplezier, is het duidelijk dat er veel werk aan de winkel is.

Verder is het belangrijk om te constateren dat er grote verschillen in prestaties zijn tussen scholen die dezelfde leerlingpopulatie bedienen. Daarbij zien we in ieder geval dat het heel goed mogelijk is om met kinderen uit een zwakkere sociaal economische achtergrondsituatie toch goede leesprestaties neer te zetten. Helaas lukt dat nog niet op alle scholen.

In de onderstaande discussiefilm heb ik samen met collega Kees Vernooij de belangrijkste conclusies …

Digitale toolkit innovatie van het leesonderwijs

Afbeelding
Goed kunnen lezen is de ruggengraat van goed onderwijs en voorwaardelijk voor een succesvolle schoolloopbaan en het goed kunnen functioneren in de samenleving. Het belang van goed leesonderwijs kan daarom nooit overschat worden.

Nogal wat scholen buigen zich over de mogelijkheden om hun leesonderwijs een krachtige impuls te geven. Soms doordat de leesresultaten te wensen overlaten, maar nog vaker vanuit de gedrevenheid om leerlingen het beste te bieden wat mogelijk is.

Het innoveren van het leesonderwijs vraagt om een breed overzicht over de leesontwikkelingen, aanpakken en leermiddelen, verpakt in een uitgebalanceerd innovatietraject. Mede door de digitalisering zijn er vele nieuwe mogelijkheden bij gekomen. Er zijn daarom nogal wat keuzes te maken. Het belangrijkste hierbij is dat er sprake is van een planmatige aanpak met als doel (nog) betere leesresultaten en meer leesplezier. Om u te helpen bij het opzetten van een gestructureerd verbeteringsproces, hebben wij een digitale tool…

Leeslui (column)

Afbeelding
Nog een stuk ducttape en dicht is de doos. En dat werd tijd ook. Weg ermee, want het is niet om aan te zien. Een doos vol met prachtige kinderboeken, geschreven door prachtige schrijvers en geïllustreerd door prachtige illustratoren. Hoe mooi kan het zijn? Maar het enige dat de exemplaren met elkaar gemeen hebben, is dat ze er totaal ongehavend uitzien. Geen scheurtjes te vinden, geen kreukel te zien en geen ezelsoor te bekennen. Het tegenovergestelde van kapot gelezen. Als ze niet behoorlijk waren vergeeld, pasten ze morgen weer prima in de schappen van boekhandel Paagman aan de Lange Poten 41.

Het had zo mooi kunnen zijn. Een mooier literair nest is nauwelijks te vinden. Een vader die boeken verslindt, volledig in het verlengde van het verwachtingspatroon dat hoort bij een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. In combinatie met een moeder die na het definitief uitdoen van haar speen vrijwel meteen stagiaire werd bij Vrij Nederland en op 11-jarige leeftijd al haar eerste column sc…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven