Posts

Leertijd.nl nieuwsselectie week 16 2019

Afbeelding
De Leertijd.nl Nieuwsselectie week 16 2019 is verschenen. Weer helemaal gevuld met links naar een groot aantal recente artikelen over leren en innoveren.

Deze nieuwsselectie verschijnt wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. Ik ben twee jaar terug begonnen met het delen van de nieuwsberichten omdat ik weet hoeveel werk het is om de nieuwe ontwikkelingen goed bij te houden. Waarom zouden we deze inspanning niet gezamenlijk doen door de opbrengst te delen? Voor mij is het bijhouden van de nieuwsfeiten en recente artikelen noodzakelijk omdat ik in mijn interactieve lezingen, workshops en cursussen altijd de combinatie zoek tussen onderwijskundige ontwikkelingen en de directe actualiteit. Als het even kan ondersteund door recente wetenschappelijke publicaties met evidence based inzichten. Daarna is het nog maar een kleine stap om dit breed te delen. Vandaar de keuze voor deze opzet. Als u er wat aan hebt, is mijn doel minstens voor een gedeelte bereikt.

Jos Cöp

Anders veranderen. Van top-down opleggen naar ruimte bieden aan professionals. (weblogartikel)

Afbeelding
Door Jos Cöp

Het is nog niet zo lang geleden dat het onderwijs verbeteren gebeurde vanuit een sterke top-down-benadering. Met een ministerie dat zelfs grote stelselwijzigingen doorvoerde zonder draagvlak aan de basis. Geholpen door een breed leger aan procesmanagers, consultants, coaches, begeleiders en adviseurs, wat er meteen toe leidde dat een te groot gedeelte van de projectgelden de echte praktijk nooit bereikte. Alsof dat geld niet bedoeld was om vooral ten goede te komen aan de mensen die het uiteindelijke werk moesten doen: de leraar en de leerling.

Het werken met een brede kleilaag van regisseurs die op afstand stonden van de echte praktijk had nog een ander gevolg. Als leraren niet meegingen in de beoogde verandering en wanhopig probeerden te zeggen ‘doe het niet, want het gaat (hier) niet werken’, dan heette dat weerstand. Een verschijnsel dat professioneel weggemasseerd werd met ‘passende’ begeleidingsinterventies. Zonder daarbij te twijfelen of het veranderdoel wel voldo…

Hoe maken we het verschil? (poster)

Afbeelding
Het is februari en de mediotoetsen van het leerlingvolgsysteem zijn op veel scholen weer afgenomen. Vervolgens zijn de analyses gemaakt, de rapportages uitgedraaid en de zorgsignalen benoemd. Op vrijwel iedere school is het dan van tijd tot tijd even slikken. Slikken dat uitmondt in de vraag: Hoe kan het beter?

Ondanks het feit dat dit een veel voorkomende situatie is, liggen de oplossingen meestal niet voor oprapen. Dit komt omdat de meningen vaak verschillen en er zonder enig bewijs ook veel wordt geroepen. Dat is eigenlijk best raar. Vanuit bestaand onderzoek is het namelijk goed mogelijk om een kijk- en discussiewijzer samen te stellen die in veel gevallen uitkomst kan bieden. Enkele jaren terug heb ik het initiatief genomen om deze ook daadwerkelijk te maken in de vorm van een poster. Vervolgens heb ik deze veelvuldig gebruikt bij mijn werkzaamheden als adviseur, ontwikkelaar en (interim) schoolleider en daarbij steeds verder doorontwikkeld. Het resultaat deel ik graag met u.

De …

De resultaten vallen tegen. Wat nu? (webartikel)

Afbeelding
Onlangs is op Wij-leren.nl mijn nieuwste artikel over tegenvallende leerresultaten verschenen. Uit mijn ervaring als schoolleider weet ik welke onrust matige resultaten tot gevolg kunnen hebben. Soms lijkt het wel of iedereen in paniek raakt en het even niet meer weet. Uit mijn ervaring als onderwijsadviseur, waarbij ik me vrijwel altijd bezig houd met het verbeteren van het taalleesonderwijs, weet ik ook dat een goede helikopterview en gerichte interventies snel tot verbetering kunnen leiden. In veel gevallen gaat het dan om het heel consequent inzetten van een beperkt aantal verbeteracties. Acties die vrij gemakkelijk lucht kunnen geven en die een bevrijdende uitwerking kunnen hebben.

In het artikel beschrijf ik hoe goed overzicht kan worden verkregen en wat vervolgens werkt om het tij te keren. De moraal van het verhaal is dat we het met elkaar in veel gevallen zo goed proberen te doen dat bijzaken een vertroebelend effect hebben op de hoofdzaak: een school zijn waar kinderen zich…

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (presentatie ResearchEd 2019)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op ResearchEd 2019 in Nieuwegein.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de mogelijkheden om effectiever te leren en te onderwijzen door te zoeken naar manieren om het simpel te houden. Veel wetenschappers wijzen ons erop dat complexe zaken zelden goed geïmplementeerd worden in het onderwijs en mede daardoor niet tot succes gaan leiden. Tegelijkertijd leveren ze wel veel werkdruk en ergernis op.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht u om uw vak bij  te houden mee willen liften op de wekelijkse Leertijd.nl nieuwsselectie, dan kunt u zich hier aanmelden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (aankondiging / video ResearchEd 2019)

Afbeelding
Op zaterdag 12 januari vindt ReseachEd 2019 plaats. Ik mag er een verhaal houden met als titel:  Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Aangevuld met de ondertitel: Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

De organisatie heeft de sprekers gevraagd om een introductiefilm te maken. Deze is het geworden:


Ik hoop dat de film je prikkelt en dat je komt luisteren op 12 januari in Nieuwegein.

Meer informatie over mijn workshop vind je hier: https://researched.eu/workshop/jos-cop/.

Nog boeiender is een blik op het totale programma: https://researched.eu/sessies-2019/.

We zien elkaar binnenkort.


Vriendelijke groeten,

Jos.

De kwaliteit van het taalleesonderwijs (infographic)

Afbeelding
Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om het taalleesonderwijs te verbeteren. Het mooie is dat er heel veel onderzoeken naar gedaan worden en er veel over gepubliceerd wordt. Het nadeel daarvan is echter ook dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Om die reden heb ik een infographic samengesteld waarin de hoofdzaak samen wordt gevat in 5 kwaliteitspunten en de daarbij behorende actiepunten of vragen. Deze kunnen worden gebruikt als kijkwijzer en daarmee ook een belangrijke rol vervullen bij het selecteren van de actiepunten die in uw situatie het verschil kunnen gaan maken.

U vindt de infographic hieronder afgebeeld.


Wilt u de poster afdrukken op A2-formaat (42 x 59,4 cm, 7,51 mb)? Dan kunt u het hoge resolutie bestand hier downloaden.

Weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

Jos Cöp.

Op weg naar (nog) beter aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Rijssen)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Rijssen, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

De kracht van goed aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Ede)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Ede, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.


Vriendelijke groeten,

 Jos.

Succesvol onderwijs innoveren met minimale werkdruk (infographic)

Afbeelding
Veel onderwijsorganisaties zoeken voortdurend naar mogelijkheden om verbeteringen te implementeren. Bijvoorbeeld gericht op het instructie geven, effectiever omgaan met verschillen, adequater gebruik maken van de technologie of om de begeleiding van beginnende leerkrachten beter vorm te geven. Het is opvallend in hoeveel gevallen deze inspanningen niet tot succes leiden. Met als gevolg tijdverspilling, werkdruk, frustratie en ongenoegen.

Het gaat helaas vaak mis bij hele simpele dingen die te maken hebben met de gevolgde implementatiemethodiek of juist het ontbreken van een dergelijk handelingsstramien. Nog concreter is het vaak terug te brengen tot een vijftal zeer triviale punten. Vijf punten die uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen een zeperd of een succes.

Ik heb deze punten bij elkaar gezet in de onderstaande infographic en gebruik deze regelmatig binnen mijn activiteiten. Wellicht heeft u er ook wat aan. Ik hoor het graag.Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven