Posts

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (Presentatie ResearchEd 2019)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op ResearchEd 2019 in Nieuwegein.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de mogelijkheden om effectiever te leren en te onderwijzen door te zoeken naar manieren om het simpel te houden. Veel wetenschappers wijzen ons erop dat complexe zaken zelden goed geïmplementeerd worden in het onderwijs en mede daardoor niet tot succes gaan leiden. Tegelijkertijd leveren ze wel veel werkdruk en ergernis op.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht u om uw vak bij  te houden mee willen liften op de wekelijkse Leertijd.nl nieuwsselectie, dan kunt u zich hier aanmelden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden (aankondiging / video ResearchEd 2019)

Afbeelding
Op zaterdag 12 januari vindt ReseachEd 2019 plaats. Ik mag er een verhaal houden met als titel:  Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Aangevuld met de ondertitel: Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

De organisatie heeft de sprekers gevraagd om een introductiefilm te maken. Deze is het geworden:


Ik hoop dat de film je prikkelt en dat je komt luisteren op 12 januari in Nieuwegein.

Meer informatie over mijn workshop vind je hier: https://researched.eu/workshop/jos-cop/.

Nog boeiender is een blik op het totale programma: https://researched.eu/sessies-2019/.

We zien elkaar binnenkort.


Vriendelijke groeten,

Jos.

De kwaliteit van het taalleesonderwijs (infographic)

Afbeelding
Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om het taalleesonderwijs te verbeteren. Het mooie is dat er heel veel onderzoeken naar gedaan worden en er veel over gepubliceerd wordt. Het nadeel daarvan is echter ook dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Om die reden heb ik een infographic samengesteld waarin de hoofdzaak samen wordt gevat in 5 kwaliteitspunten en de daarbij behorende actiepunten of vragen. Deze kunnen worden gebruikt als kijkwijzer en daarmee ook een belangrijke rol vervullen bij het selecteren van de actiepunten die in uw situatie het verschil kunnen gaan maken.

U vindt de infographic hier afgebeeld. Ik hoop dat u er wat aan hebt.

Op weg naar (nog) beter aanvankelijk leesonderwijs (Presentatie Rijssen)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Rijssen, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

De kracht van goed aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Ede)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing op de Momento informatiedag 2018 in Ede, georganiseerd door Heutink.

We hebben het tijdens de lezing gehad over de nieuwste inzichten en verbetermogelijkheden bij het taalleesonderwijs. En over de mogelijkheden die de inzet van ict hierbij juist wel of juist niet biedt. Als afsluiting hebben we ingezoomd op de infographic 'Naar (nog) beter leesonderwijs'. De gerichte verandervragen die erin zijn opgenomen, kunnen richting geven aan een schoolspecifiek verbetertraject.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.


Vriendelijke groeten,

 Jos.

Succesvol onderwijs innoveren met minimale werkdruk (infographic)

Afbeelding
Veel onderwijsorganisaties zoeken voortdurend naar mogelijkheden om verbeteringen te implementeren. Bijvoorbeeld gericht op het instructie geven, effectiever omgaan met verschillen, adequater gebruik maken van de technologie of om de begeleiding van beginnende leerkrachten beter vorm te geven. Het is opvallend in hoeveel gevallen deze inspanningen niet tot succes leiden. Met als gevolg tijdverspilling, werkdruk, frustratie en ongenoegen.

Het gaat helaas vaak mis bij hele simpele dingen die te maken hebben met de gevolgde implementatiemethodiek of juist het ontbreken van een dergelijk handelingsstramien. Nog concreter is het vaak terug te brengen tot een vijftal zeer triviale punten. Vijf punten die uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen een zeperd of een succes.

Ik heb deze punten bij elkaar gezet in de onderstaande infographic en gebruik deze regelmatig binnen mijn activiteiten. Wellicht heeft u er ook wat aan. Ik hoor het graag.
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen. (tijdschriftversie)

Afbeelding
Ooit was onderwijs een zeer overzichtelijk systeem waarbij de leerstof en de didactiek voor alle leerlingen gelijk waren. Gegoten in een betrekkelijk eenvoudige klassikale organisatievorm, waarbij de kalenderleeftijd in veel gevallen leidend was voor de indeling. Dit basisidee staat op veel scholen onder druk, omdat de verschillen tussen leerlingen de benadering als één groep moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. De aandacht voor de persoonlijke leerbehoeften van het individu is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. Wellicht ook omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen het eenvoudiger maakt om hier gerichter mee om te gaan.

Vanuit de bovenstaande probleemdefinitie werd een aantal jaren terug personaliseren van het leren als oplossing gezien voor een breed scala aan onopgeloste onderwijsdilemma’s. Wat momenteel opvalt, is dat steeds meer onderzoeken en opinies juist kritische kanttekeningen plaatsen bij dit verwachtingspatroon.

In het blad Basisschoolmanagement (nummer 7, jaarg…

Uitdagend en effectief leren: wat werkt en wat niet? (presentatie NJPV 2018)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezingen op de NJPV conferentie 2018 in Nunspeet.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.


Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

 Jos Cöp.

Leren en onderwijzen op weg naar 2025. (presentatie Probiblio 2018)

Afbeelding
Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve lezing in de openbare bibliotheek in Amsterdam.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.

Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en weet me te vinden als ik u verder kan helpen.

Jos Cöp.


Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Vier manieren om verantwoord en haalbaar om te gaan met verschillen. (weblogversie)

Afbeelding
Ooit was onderwijs een zeer overzichtelijk systeem waarbij de leerstof en de didactiek voor alle leerlingen gelijk waren. Gegoten in een betrekkelijk eenvoudige klassikale organisatievorm, waarbij de kalenderleeftijd in veel gevallen leidend was voor de indeling. Dit basisidee staat op veel scholen onder druk, omdat de verschillen tussen leerlingen de benadering als één groep moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. We zien daarom dat de aandacht voor de persoonlijke leerbehoeften van het individu de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Wellicht ook wel omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen het makkelijker maakt om hier gerichter mee om te gaan.

Vanuit de bovenstaande probleemdefinitie werd een aantal jaren terug personaliseren (van het leren) als oplossing gezien voor een breed scala aan onopgeloste onderwijsdilemma’s. Wat momenteel opvalt, is dat steeds meer onderzoeken en opinies juist kritische kanttekeningen plaatsen dit verwachtingspatroon. Vaak vergezeld van een een warm pleid…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven