Posts

Hoe ICT-gebruik tot meer effectieve leertijd gaat leiden. (presentatie / event)

Afbeelding
Op 24 januari vond in Apeldoorn de Heutink ICT Dag 2018 plaats. Het was een bijzondere happening. Het thema waar het om draaide was 'recht doen aan verschillen'. In een tijd waarin ICT enorm veel mogelijkheden biedt om beter om te gaan met verschillen, uiteraard een hele mooie en bruikbare verdiepingsmogelijkheid.

Naast het feit dat ik zelf ook een bijdrage mocht verzorgen, heb ik vele nieuwe ontwikkelingen mogen zien en met anderen mogen bespreken. Meer dan de moeite waard dus.

Ik wil via deze weg de bezoekers van mijn presentatie bedanken. Volgens afspraak staan hieronder de gebruikte dia's en het digitale prikbord met de artikelen. Met daaronder ook nog het digitale prikbord met de links naar artikelen die we (deels) tijdens de presentatie geraakt en besproken hebben.

Mocht ik u verder nog van dienst kunnen zijn, weet me dan te vinden.

Jos CöpResearchED 2018 (event)

Afbeelding
Op 20 januri vond op het Herman Wesselink College in Amstelveen ResearchED 2018 plaats. Ik vond het een bijzondere dag. Naast het feit dat ik zelf ook een bijdrage mocht verzorgen, heb ik vele nieuwe inzichten gehoord en veel inspirerende mensen ontmoet. Dus ook de derde editie van ResearchED A'dam was absoluut een groot succes.

Voor degenen die het event nog niet zo goed kennen, zal ik het even verder toelichten. Ik denk namelijk dat je er in 2019, tijdens de vierde editie, echt bij moet zijn.

ResearchED is een veelzijdig congres dat tot doel heeft om de onderzoek-geletterdheid van leraren te verhogen, nieuwe manieren van professionele ontwikkeling te ondersteunen en onderwijsmythes te doorbreken. ResearchED vertegenwoordigt de drang van leraren om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij nog meer meester worden in hun ambacht. Op de conferentie komt een schat aan informatie voorbij over hoe docenten onderzoek kunnen gebruiken in de dagel…

Het innoveren van het leesonderwijs (discussiefilm)

Afbeelding
Enkele weken geleden zijn de rapportages gepubliceerd van het internationale leesonderzoek PIRLS 2016. Helaas moeten we opnieuw constateren dat er wederom een lichte daling zat in de Nederlandse prestaties. Dat is niet leuk om te horen, maar de cijfers onderbouwen deze conclusie op een overtuigende manier. In een eerdere post hebben collega Kees Vernooij en ik de resultaten kort samengevat in de vorm van een discussiefilm.

De afsluiting van deze film laat zien dat er geen enkele reden is om bij de pakken neer te gaan zitten. Beter leesonderwijs is een keuze en voor geen enkele school een onmogelijkheid. Door negen redelijk eenvoudige stappen te zetten, kan het eigen leesonderwijs tegen het licht gehouden worden en kunnen de dragende delen van het innovatieplan neergezet worden. Ik hoop dat de onderstaande discussiefilm u hierbij kan helpen.

Hoe staat ons leesonderwijs ervoor? (discussiefilm)

Afbeelding
Recentelijk verschenen de rapporten naar aanleiding van PIRLS 2016, een van de meest aansprekende internationale vergelijkende onderzoeken op het gebied van lezen. Om de vijf jaar worden de leesresultaten van de deelnemende landen op een gedegen manier met elkaar vergeleken.

Nederland komt niet slecht uit de bus, maar toch kan niet ontkent worden dat we van een vaste top 10-notering toch wel af aan het glijden zijn naar een goede middenmotor. Met name als het gaat om leesplezier, is het duidelijk dat er veel werk aan de winkel is.

Verder is het belangrijk om te constateren dat er grote verschillen in prestaties zijn tussen scholen die dezelfde leerlingpopulatie bedienen. Daarbij zien we in ieder geval dat het heel goed mogelijk is om met kinderen uit een zwakkere sociaal economische achtergrondsituatie toch goede leesprestaties neer te zetten. Helaas lukt dat nog niet op alle scholen.

In de onderstaande discussiefilm heb ik samen met collega Kees Vernooij de belangrijkste conclusies …

Digitale toolkit innovatie van het leesonderwijs

Afbeelding
Goed kunnen lezen is de ruggengraat van goed onderwijs en voorwaardelijk voor een succesvolle schoolloopbaan en het goed kunnen functioneren in de samenleving. Het belang van goed leesonderwijs kan daarom nooit overschat worden.

Nogal wat scholen buigen zich over de mogelijkheden om hun leesonderwijs een krachtige impuls te geven. Soms doordat de leesresultaten te wensen overlaten, maar nog vaker vanuit de gedrevenheid om leerlingen het beste te bieden wat mogelijk is.

Het innoveren van het leesonderwijs vraagt om een breed overzicht over de leesontwikkelingen, aanpakken en leermiddelen, verpakt in een uitgebalanceerd innovatietraject. Mede door de digitalisering zijn er vele nieuwe mogelijkheden bij gekomen. Er zijn daarom nogal wat keuzes te maken. Het belangrijkste hierbij is dat er sprake is van een planmatige aanpak met als doel (nog) betere leesresultaten en meer leesplezier. Om u te helpen bij het opzetten van een gestructureerd verbeteringsproces, hebben wij een digitale tool…

Leeslui (column)

Afbeelding
Nog een stuk ducttape en dicht is de doos. En dat werd tijd ook. Weg ermee, want het is niet om aan te zien. Een doos vol met prachtige kinderboeken, geschreven door prachtige schrijvers en geïllustreerd door prachtige illustratoren. Hoe mooi kan het zijn? Maar het enige dat de exemplaren met elkaar gemeen hebben, is dat ze er totaal ongehavend uitzien. Geen scheurtjes te vinden, geen kreukel te zien en geen ezelsoor te bekennen. Het tegenovergestelde van kapot gelezen. Als ze niet behoorlijk waren vergeeld, pasten ze morgen weer prima in de schappen van boekhandel Paagman aan de Lange Poten 41.

Het had zo mooi kunnen zijn. Een mooier literair nest is nauwelijks te vinden. Een vader die boeken verslindt, volledig in het verlengde van het verwachtingspatroon dat hoort bij een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. In combinatie met een moeder die na het definitief uitdoen van haar speen vrijwel meteen stagiaire werd bij Vrij Nederland en op 11-jarige leeftijd al haar eerste column sc…

Digitale toolkit innovatie van het taalonderwijs

Afbeelding
Veel schoolteams zijn op zoek naar de leermiddelen die passen bij de innovatieslag die ze willen maken binnen hun taalonderwijs. In het papieren tijdperk was dit een vrij overzichtelijk proces, waarbij het kiezen van een nieuwe methode en deze vervolgens goed implementeren het grootste gedeelte van de inspanning was.

In een tijdperk waarin de digitalisering steeds meer invloed heeft op het leren en het onderwijzen, is dit proces behoorlijk aan het veranderen. De vragen naar effectieve werkwijzen en het vinden van de materialen die deze ondersteunen, zijn complexer geworden. Dat maakt het uitdagender, maar ook lastiger. Goede methoden ontwikkelen zich door richting multimediale platforms met een groot aantal met elkaar 'pratende' componenten. Componenten die lang niet altijd meer van één maker of uitgever komen. En dat is een verheugend feit, want er is alle reden om te denken dat samenwerking gaat leiden tot beter passende oplossingen.

Daar waar het aantal mogelijke keuzes toe…

Vier keer persoonlijk leren (tijdschriftartikel)

Afbeelding
Door Jos Cöp en Albert Rouschop.

Is het leren bij u op school al volledig afgestemd op de individuele leerling? En rollen de leeractiviteiten op maat uit de digitale leeromgeving, gestuurd door een enorme hoeveelheid gegevens, die ook wel persoonlijk learning analytics worden genoemd?
Of kiest u er vooralsnog voor om de ontwikkelingen van een afstand te volgen en nog even niet in de actiestand te schieten?

 Persoonlijk leren, veelvuldig ook personaliseren genoemd, is een populair begrip in onderwijsland. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Welke varianten zijn er en hoe zien die er dan uit op school? In dit artikel gaan we er verder op in.

Massasysteem
Ooit was onderwijs een massasysteem waarbij de leerstof en de didactiek voor alle leerlingen gelijk waren. Verschillen tussen kinderen waren er wel, maar in het licht van de opbrengstverwachting deden ze er niet zoveel toe. Als leerlingen voldoende beroepsmatig gekwalificeerd en maatschappelijk gesocialiseerd de school verlieten, w…

De stappen naar beter leesonderwijs (smartbook)

Afbeelding
Het Nederlands onderwijssysteem staat er best goed voor. Al heel veel jaren scoort het internationaal goed en van een lichte fluctuatie in onderwijsresultaten hoeven we niet meteen van de kook te raken. Zeker omdat op de achtergrond ook de nodige gezonde methodologische discussies worden gevoerd over de betrouwbaarheid en geldigheid van de data en de daarmee samenhangende conclusies uit de betreffende onderzoeken (PISA, 2015; PIRLS, 2016).

Is alles dan helemaal in orde in het Nederlandse onderwijsland? Die conclusie is ook weer te kort door de bocht, want er zijn wel een aantal zorgpuntjes. De meerbegaafden komen te vaak in de knel en hun leerprestaties vlakken af. De leermotivatie neemt (ook internationaal) af. En Nederlandse klassen worden de meest volle en chaotische genoemd. Of het verhoogde risico van leraren op een burn out hiervan een gevolg is, is niet helemaal duidelijk.

Een ander zorgpunt betreft het leesonderwijs. Daar is werk aan de winkel. Teveel uitval vroeg in de leeson…

Afrekentijd (column)

Afbeelding
Nee, het kan niet altijd sneller. En dat hoeft ook niet. Ook al leiden we met z'n allen aan collectieve drammerigheid, het is gewoon niet nodig. Sommige dingen hebben tijd nodig. Tijd als garantie voor kwaliteit, want wat goed is komt lang niet altijd snel. Waarom moet goede wijn altijd even liggen voordat deze wordt afgerekend op een soepele ronde smaak? En waarom is te jonge kaas, ook al komt die uit Gouda, niet door je strot te krijgen? Kortom, de tijd nemen loont. 

Juist daarom nemen we op school ook altijd de tijd voor kwaliteit. Toch? We laten ons absoluut nooit de les lezen door megalomane methoden, die er zo nodig 67 leerdoelen in vier weken doorheen willen persen. En ook trekken we ons niks aan van de enorme batterij met vermeend betrouwbare toetsen, die soms meer weg hebben van een stressbestendigheidsmeting op de Noordpool dan van een hulpmiddel om ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Verder laten we ons nooit van de wijs brengen door ouders die het leerpotentieel va…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven