Nieuwe versie Edugraphic-bundel 'Woorden maken het verschil' verschenen.

Onlangs is de nieuwste versie van de Edugraphic-bundel 'Woorden maken het verschil' verschenen (versie augustus 2019). Hierin wordt het effectief en uitdagend leren van nieuwe woordbetekenissen uitgewerkt in twintig educatieve infographics.

Deze ondersteunen de stappen die gezet kunnen worden op weg naar (nog) beter woordenschatonderwijs. Enerzijds door als basis te dienen voor professionaliseringsactiviteiten. Anderzijds ook doordat de edugraphics in de klas op het digibord geprojecteerd kunnen worden. Om daarmee het leren van nieuwe woorden op een heel eenvoudige en praktische manier te ondersteunen. Inderdaad, cursusmateriaal en vernieuwend leermiddel in één en hetzelfde jasje. Wilt u een kijkje nemen in de bundel? De nieuwste volledige webversie is zonder kosten te raadplegen. Wilt u graag de drukklare pdf-versie (hoge resolutie - geschikt voor printen en drukken op posterformaat), dan kan dat tegen een kleine vergoeding. Neem contact op met info@leertijd.nl.


De bundel is onderdeel van het project 'Woorden maken het verschil', verwijzend naar de enorm belangrijke functie die woorden hebben bij het leren en ontwikkelen. Zowel bij het verwerven van een solide kennisbasis als ter ondersteuning van de meer algemene vaardigheden. Want uiteindelijk is een ruime woordenschat de basis voor succes bij nagenoeg alle schoolse vakgebieden. Zelfs de 21e eeuwse vaardigheden kunnen alleen tot ontwikkeling komen als er sprake is een adequate kennisbasis. Deze ontstaat in eerste instantie door brede kennis van woorden en begrippen.

Mocht u ook mee willen doen met activiteiten van het project, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan het professionaliseringsaanbod 'Specialist woordenschatonderwijs in één dag'. Of voor verder aanbod in een compacte vorm zoals een interactieve lezing, workshop of diagloogsessie. Maar er zijn ook uitgebreidere mogelijkheden in de vorm van een meerdaagse training, cursus of compleet innovatietraject. Meer informatie vindt u bij het projectaanbod.

 Met vriendelijke groet,

 Jos Cöp.