Naar (nog) beter taalleesonderwijs (aanbod)

Ruim 15% van de leerlingen verlaat onvoldoende geletterd het onderwijs en loopt daarmee een groot riscio om laaggeletterd door het leven te gaan. Goed taalleesonderwijs doet er dus toe. De ideeën hierover zijn echter voortdurend in ontwikkeling. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteit:
In één of enkele interactieve professionaliseringsbijeenkomsten(en) zet Jos Cöp op basis van actuele nieuwsberichten, praktijkervaringen en onderzoeken de ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden.

Het programma kan het karakter krijgen van een interactieve presentatie, workshop, cursus, training of dialoogsessie. Het wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons leesonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we lezen volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe geven we correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesmotivatie een goede plek binnen ons leesonderwijs?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede leesinstructie en feedback?
  • Hoe zorgen we voor voldoende aandacht voor automatisering en inoefening van het technisch lezen?
  • Hoe monitoren we de leesresultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen (digitale) leermiddelen ons leesonderwijs beter ondersteunen?

Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Doelgroep:
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, bestuurders

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Meer info:
info@leertijd.nl
06-31914789