Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsconcept in één dag (aanbod)

Veel schoolteams, directeuren en bestuurders worstelen met twijfels over de onderwijskundige koers die ze moeten varen. Enerzijds worden ze voortdurend aangesproken op veranderende eisen en verwachtingen vanuit de 21e eeuwse samenleving, bijvoorbeeld door ouders en leerlingen. Anderzijds worden ze steeds directer afgerekend op de resultaten die ze boeken met hun leerlingen en is de ruimte om het allemaal heel anders te gaan doen beperkt. En zeker niet zonder risico's.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat onderwijsvernieuwing geen doel op zich kan zijn. Er is inmiddels veel bekend over de kenmerken van toekomstbestendige en minder toekomstbestendige onderwijsconcepten. En we zien ook dat onnodige complexiteit vaak negatief inwerkt op de kwaliteit. Kortom, de ontwikkelingen staan zeker niet stil en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteit:
Het aanbod 'Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsconcept in één dag' is bedoeld om de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van veranderende onderwijsconcepten in één intensieve scholingsdag op een rijtje te zetten en met elkaar te doorleven. Om vervolgens te kunnen gaan bepalen wat kan werken in de eigen omgeving en wat niet. En daarmee de basis te leggen voor een toekomstbestendig onderwijsconcept voor de eigen school of instelling.

Het intensieve programma bestaat uit interactieve presentaties, korte praktijkopdrachten en uitwisselwerkvormen. Er zal daarbij in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
 • Vragen veranderingen in de samenleving om ander onderwijs?
 • Welke problemen moeten we daarbij oplossen?
 • Moeten we naar een (ver)nieuw(d) onderwijsconcept?
 • Hoe maken we dat toekomstbestendig?
 • Wat zijn de pijlers onder de verschillende onderwijsconcepten?
 • Wat moeten we vervolgens met de huisvesting en inrichting?
 • Hoe zorgen we voor een bijpassend curriculum?
 • Welke didactieken sluiten erbij aan?
 • In welke organisatievormen kunnen we gaan werken?
 • Is werken in units de oplossing?
 • Hoe bewaken we de kwaliteit van de instructie?
 • Welke leermiddelen, devices, methoden en evaluatievormen passen bij onze keuzes?
 • Hoe persoonlijk gaan we het leren maken en hoe gaan we om met verschillen?
 • Welke veranderstrategie kunnen we hanteren om steeds weer een beetje beter te worden?
Doelgroep:
Bestuurders, directeuren, teamleiders, intern begeleiders.

Uitgevoerd door:
Jos Cöp, m.m.v. een gastdocent

Data:
Woensdag 20 mei 2020
In overleg (in company)


Locatie:
De Meshallen, Wijchen
In company, op lokatie

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 personen

Kosten:
De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 299,- per persoon. Genoemd bedrag is inclusief de edugraphic-bundel 'Doen wat echt werkt', de handouts, koffie/thee en lunch.

Inschrijven:
Aanmelden via info@leertijd.nl.

Zes weken voorafgaande aan de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u een uitnodigingsmail met daarin de laatste informatie.

Varianten op het aanbod:
Dit aanbod kan op verzoek ook in een in company-vorm, op andere data en op andere locaties georganiseerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer info en contact:
info@leertijd.nl
06-31914789

Op weg naar een toekomstbestendig onderwijsconcept in 1 dag door Jos Cöp