Samen naar de leermiddelen van de toekomst. (presentatie Dordrecht)

Dank aan alle bezoekers van mijn interactieve presentatie op het event van het Centraal Boekhuis in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. De interactieve presentatie ging over de manier waarop we in co-creatie met scholen beter aan kunnen sluiten bij hun vragen en wensen. Om op basis daarvan samen succesvol te kunnen zijn met de nieuwe generatie leermiddelen die nu in de maak is.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties, films of infographics.Voor belangstellenden vindt op 12 februari een verdiepingsdag plaats over hetzelfde onderwerp. Deze activiteit kan ook in company plaatsvinden. Meer informatie vindt u in de onderstaande flyer.


Met vriendelijk groet,

Jos Cöp.