Posts

De kwaliteit van het taalleesonderwijs (edugraphic)

Op weg naar (nog) beter aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Rijssen)

De kracht van goed aanvankelijk leesonderwijs (presentatie Ede)

Succesvol onderwijs innoveren met minimale werkdruk (edugraphic)

Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen. (tijdschriftversie)

Uitdagend en effectief leren: wat werkt en wat niet? (presentatie NJPV 2018)

Leren en onderwijzen op weg naar 2025. (presentatie Probiblio 2018)

Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Vier manieren om verantwoord en haalbaar om te gaan met verschillen. (weblogversie)

Simpeler en effectiever nieuwe woorden leren (edugraphic)

Groeipad leren met ICT (edugraphic)

U vraagt, wij draaien (column)

Uit de wind houden (column)

Verdiepend lezen, luisteren en kijken (infographic)

De resultaten vallen tegen. Wat nu? (tijdschriftartikel)

Cijfergek (column)

Maak van de school een woordpaleis. Eigentijds woordenschatonderwijs met de Woordencirkel-aanpak. (tijdschrifartikel)