Leesonderwijs in Nederland: je krijgt wat je meet

Er is de afgelopen 2 jaar meer veranderd in het leesonderwijs in Nederland dan de 2 decenia daarvoor. Dat is hoopgevend. We zien dat de leesmotivatie in relatief weinig tijd sterk kan verbeteren en we zien ook dat veel scholen hier echt werk van maken. Daarbij lopen ze wel regelmatig tegen het probleem aan dat een traditionele vorm van evalueren en meten echte verbetering in de weg kan staan.


Wellicht kan de onderstaande discussiefilm het gesprek hierover op gang brengen.


Discussiefilm Je krijgt wat je meet door Jos Cöp 

 Klik hier om de film te bekijken op Youtube.

Ook op weg naar beter leesonderwijs ondersteund door passende leermiddelen? Bekijk hier het ondersteuningsaanbod.

Jos Cöp