Posts

Posts uit 2016 weergeven

Prosumerend leren (presentatie)

Afbeelding
Het onderwijs is op zoek naar vernieuwende manieren van werken en leren. Werkwijzen die aansluiten bij de roep om leerkracht en leerling weer meer eigenaar te maken van hun eigen leer- en onderwijsproces. Met veel aandacht voor de persoonlijke en sociale kant van het leren, in het verlengde van de 21e eeuwse vaardigheden.

Prosumerend leren is zo'n aanpak. De drijfveer erachter is dat leren veel te veel het consumeren van leerstof is geworden. Bedacht door volwassenen en klaargezet voor kinderen. Een instructieaanpak als directe instructie is hiervan een voorbeeld. Het sterke van deze aanpak is dat leerlingen veel ondersteuning kunnen krijgen bij het leren. Het zwakke dat de verantwoordelijkheid voor het leren wel heel erg bij de leerkracht wordt gelegd.

Het tegenovergestelde zou zijn dat we kinderen proberen te laten leren door ze dingen te laten produceren, bij voorkeur in de vorm van zelfontworpen toepassingen. De huidige aandacht voor design thinking, omgezet naar ontwerpend le…

De kanteling van het leren (presentatie)

We leven in een interessante tijd, waarin de samenleving in hoog tempo verandert. Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans veranderen vrijwel alle organisaties op drie fronten: van verticaal naar horizontaal geordend, van centraal naar decentraal georganiseerd en van van topdown naar bottom up gestuurd. Rotmans noemt dit veranderproces kantelen (Rotmans, 2014).

Natuurlijk raakt dit ook de wijze waarop wij het onderwijs organiseren. En dat niet alleen, ook het leren zelf zijn we stilaan anders aan het organiseren. Toegespitst op het leren, zien we minstens zeven kantelpunten. Ik heb deze uitgewerkt in een discussiepresentatie, voorzien van commentaar en beeld. Met als doel een bijdrage te leveren aan de visieontwikkeling op het gebied van leren, organiseren en innoveren.

Wellicht heeft u er ook wat aan. Uiteindelijk werken we namelijk samen aan de dezelfde doelstelling: één van de beste onderwijssystemen ter wereld nog beter maken. Door leerlingen effectiever te laten leren en lee…

Persoonlijk leren met ICT - iXpiratiemiddag XL - iXperium - Nijmegen (event)

Afbeelding
Op woensdag 12 oktober was het zover. Het iXperium in Nijmegen organiseerde een meer dan goed bezochte iXpirmatiemiddag XL. Complimenten aan de organisatie, want alles was fantastisch geregeld.

Samen met Gert Custers van Innofun was ik uitgenodigd om een workshop / interactieve presentatie te houden over 'Persoonlijk leren met ICT'. Met plezier kijken wij terug op de twee sessies die wij mochten verzorgen. Dank aan iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd. Uiteraard hebben we ook weer een aantal beloften gedaan en die komen we hierbij na.

Ten eerste staat hieronder de gebruikte presentatie.


Ten tweede de films die we getoond hebben, te weten de films van de leerkrachtassistent en van het interactieve digiboek.

Ten derde een verwijzing naar het genoemde tijdschriftartikel 'Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw' en de bijbehorende discussiefilm.

Veel succes ermee. Mocht u ons nodig hebben, weet on…

Laat de onderwijsrobot maar komen (column)

Afbeelding
Ja hoor, u kunt me gerust storen. Ik heb wel even de tijd. Ik kan gemist worden in de klas, want onze nieuwe gepersonaliseerde onderwijsrobot Sanderjet neemt de basisinstructie spelling van me over. Ik spring dadelijk pas bij als het gaat om de verlengde instructie en gerichte individuele begeleiding van de leerlingen met een zorgroute. Want daar zit mijn toegevoegde waarde.

U hebt inderdaad gelijk: ik doe niet meer alles zelf. Ik delegeer heel veel werkzaamheden en krijg in ruil daarvoor mijn vak weer terug. Ik ging toch niet naar de Pabo om turfsmurf, spreadsheetfundamentalist, leeradministrateur en rapportageboekhouder te worden. Nee, ik wou met kinderen werken, ze boven zichzelf uit laten stijgen en leren tot leven brengen. Inderdaad, precies wat ik nu weer iedere dag doe. Want daar dit mijn toegevoegde waarde.

Wat Sanderjet dan precies doet? Nou da's niet zo moeilijk: heel veel. Alles wat hij me uit handen kan nemen, pakt ie aan. Zonder te morren of te piepen, tenzij z'n…

Ontwerpend leren (presentatie)

Afbeelding
Eén van de meest geciteerde uitspraken van Charles Darwin stamt uit het jaar 1809. Hij zei: "It's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." De context waarin de zeer gewaardeerde Charles het bedacht, verschilt enorm van de situatie waarin we het nu vaak gebruiken. Wij horen het vaak als het gaat over de snelheid waarin de samenleving verandert en de mogelijkheden die er zijn om hierin te 'overleven'.

In staat zijn te veranderen, is dus een heel belangrijke voorwaarde om mee te kunnen blijven doen. Als samenleving, als organisatie en als individu. Noem het maar even innovatiekracht. En daarvoor is weer één ding voorwaardelijk, namelijk lerend vermogen. Of simpeler gezegd, nieuwe kennis verwerven, nieuwe vaardigheden opdoen en een attitude ontwikkelen waarin veranderen een uitdaging is in plaats van een noodzakelijk kwaad.

Zonder leren dus geen innoveren. Maar er is nog een diepere laag. Om bli…

Workshop Persoonlijk taalonderwijs met ICT - IKC De Triviant - Stein (event)

Dank aan de bezoekers van onze workshop 'Persoonlijk taalonderwijs en ICT'. We hebben tijdens de interactieve presentatie wat beloften gedaan en die gaan we bij deze nakomen.

Ten eerste vindt u hier de presentatie.


Ten tweede de verwijzing naar de jongste versie van het genoemde tijdschriftartikel 'Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw'.

Ten derde de link van de interactieve Hattie-ranking. De meest actuele (en dus Engelstalige) vindt u hier: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.

Tot slot nog de links van de gratis tools die u in zou kunnen zetten om uw les te verrijken. Ten eerste de Presenter van Prowise en uitgave Werkuur.

Wij hopen dat u heeft genoten en ook een paar dingen hebt gehoord die u aan het denken hebben gezet. Of liever nog, die gemaakt hebben dat u iets bent gaan veranderen in uw klaslokaal of uw onderwijs. Wij houden graag contact.

Ge…

De 10 leer- en onderwijstrends van 2017 (presentatie)

Altijd leuk, dat filosoferen over trends. Even goed kijken naar de ontwikkelingen en nagaan wat mensen echt bezighoudt. Vervolgens punt voor punt uitdiepen en verpakken in mooie plaatjes met wat rake kreten. Dan er nog even een toekomstig jaartal aan hangen en klaar is Klara. En voordat je het weet, noemen ze je een trendwatcher.

Uiteraard is dat maar schijn. Als de persoon in kwestie gedegen te werk gaat, geldt het less is more principe, waarbij heel veel tijd zit in het finetunen van de boodschap. Een trendwatcher is namelijk geen fantaserende toekomstvoorspeller. De doelstelling is niet om vooruit te blikken op hoe alles eruit gaat zien, maar om te benoemen en te interpreteren wat gaande is en waar dat toe gaat leiden. En daarmee de juiste discussies aanwakkeren. Daar ligt de maatschappelijke relevantie van het hele verhaal.
Ieder vakgebied heeft zo zijn eigen trends, vaak gecommuniceerd in de vorm van een volgorde of selectie van een aantal ontwikkelingen. Ook binnen onderwijs wor…

Persoonlijk leren is een teamsport (presentatie)

Het klinkt zo individueel: persoonlijk leren. Daarmee roept het de associatie op met moederziel alleen lerende kinderen die net met hun haarlijn boven het laptopscherm uitkomen. En met een bezweet voorhoofd en klamme handen in een gestresste houding als einzelganger oefeningen maken op een glasplaat.

Maar deze schrikbeelden zijn niet terecht. Persoonlijk leren heeft namelijk vele gedaanten. Het is zeker niet alleen een individuele organisatievorm om tot leren te komen. Nee, de kern van persoonlijk leren is het afstemmen van alles wat nodig is om effectief te leren op het individu. En omdat leren in de meeste gevallen plaatsvindt in interactie met anderen, is persoonlijk leren in veel gevallen een teamsport. Je doet het in interactie met anderen. Soms om de juiste input te krijgen om het denkproces vlot te trekken. En op een ander moment om de juiste motivatie te kunnen behouden om resultaten te kunnen boeken. Maar meestal zijn beide redenen van toepassing.

Hier dient zich de vergelijk…

Zes stappen op weg naar effectiever onderwijs (discussiefilm)

Afbeelding
De zoektocht naar effectiever onderwijs is van alle tijden. Vanaf het moment dat de school ontstond zijn er altijd krachten geweest die vonden dat het op een andere manier beter kon. Dat is dus zeker niet uniek voor onze tijd.

Maar wat wel uniek is voor onze tijd, is dat het aantal radartjes in het systeem van goed onderwijs behoorlijk veel groter is geworden. Het aantal variabelen dat meedoet in de verbeteringsstrijd is eigenlijk indrukwekkend. Het is wel belangrijk om het verband ertussen goed in de gaten te houden. Onderwijs is een systeem waarin alles op alles inwerkt. Dat systeem maak je niet beter door de discussie bijvoorbeeld te beperken tot het wel of niet gaan gebruiken van tablets in de klas. Of door te suggereren dat het gebruik van grote touchscreens of digiborden een terugkeer is naar achterhaald klassikaal onderwijs.
Nee, achter de inzet van leermiddelen zit ook altijd minimaal een pedagogische, didactische en organisatorische discussie. Die kun je en mag je niet buiten…

Interactieve presentatie Breng leren tot leven met ICT - Stichting Borgesius - Oudenbosch (event)

Dinsdag 14 juni waren collega Vincent Lammers en ik te gast bij de Stichting Borgesius te Oudenbosch. Uiteraard heb ik tijdens de interactieve presentatie weer wat beloften gedaan. Daarom hierbij ten eerste de presentatie. De meeste films die we bekeken hebben, zijn in deze presentatie gehangen. Neem dus de tijd om deze eens rustig te bekijken.Ten tweede nog een verwijzing naar het genoemde tijdschriftartikel 'Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw' en de bijbehorende discussiefilm. Als u er wat aan hebt, dan is mijn doel bereikt.

Ten derde de interactieve Hattie-ranking. De meest actuele (en dus Engelstalige) vindt u hier: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.

Rest mij nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid en interactieve bijdrage. Mocht ik u verder kunnen helpen, weet me dan te vinden.

Vriendelijke groeten,

Jos Cöp.

Workshop Persoonlijk taalonderwijs met ICT - BCO Onderwijsadvies - Venlo

Op woensdag 8 juni was ik te gast bij het jaarlijkse en wederom zeer geslaagde seminar Taalkabaal van BCO onderwijsadvies te Venlo. Ik gaf daar een workshop over persoonlijk taalonderwijs en ICT. Hieronder vindt u de presentatie en andere zaken waar we tijdens de bijeenkomst naar verwezen hebben.

Om te beginnen dus de presentatie. Een aantal video's die we bekeken hebben, zijn erin opgenomen.Tijdens de workshop hebben we ook regelmatig verwezen naar de Hattie ranking. De meest actuele (en dus Engelstalige) vindt u hier: http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.

Verder hebben het gehad over het onderscheid tussen digitale opdrachtsystemen (lineair door de leerstof, nadruk op het individu) en adaptieve leersystemen (adaptief en leerstofjaarklassendoorbrekend, nadruk op het individu). Een prima artikel van de hand van Menno van Hasselt over deze systemen vindt u hier: http://www.o21.nu/wp-content/uploads/2016/05/Gynzy-iPads-een-nieuw-…

Interactieve presentatie 'Persoonlijker leren met ICT' - Stichting Meerderweert en Eduquaat - Weert

Dank aan alle bezoekers van onze interactieve presentatie in Weert. Hierbij, volgens afspraak, de presentatie. 


In zes stappen naar beter begrijpend leesonderwijs

Afbeelding
Is het vakgebied begrijpend lezen uit onderwijs aan het verdwijnen? Je zou het soms denken. Veel leerkrachten en heel veel leerlingen hebben er gewoon een hekel aan. En beleven het als vaag en weinig zinvol. Da's wel een heel wankele basis voor succes, hoor ik u zeggen. En ook daarin heeft u weer gelijk, want lang niet altijd leidt onderwijs in begrijpend lezen tot meer leesbegrip.

Waar komt dit negatieve geluid vandaan en wat moeten we ermee? Altijd interessant om even in te zoomen en daarbij breder te kijken dan de waan van de dag of de hype die morgen weer overwaait.

Het probleem van het vakgebied begrijpend lezen is niet nieuw. Al decennia lang stoeien we met elkaar over het geven van lessen die als opbrengst moeten hebben dat kinderen er beter in slagen om de betekenis uit teksten te halen.

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw leidde dat tot het onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen, alsof het niet twee kanten van dezelfde medaille zouden zijn. Geen land ter wer…

Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - IPON 2016 - terugblik

Afbeelding
Terugblik

Het waren weer twee boeiende dagen op de IPON 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht. Boordevol interessante presentaties en lezingen, afgewisseld met verrassende bezoekjes aan de stands van de deelnemende ondernemers. Er zijn dagen die minder spektakel bevatten!

Samen met collega Albert Rouschop heb ik zowel op de woensdag als de donderdag een presentatie mogen verzorgen in een stampvol theater. Tot de nok toe gevuld met de mensen die iedere dag weer het verschil maken in het onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, directeuren en meer. Oprecht bedankt voor uw aanwezigheid. Wij hebben er beslist van genoten. Tijdens de presentatie hebben wij een aantal beloften gedaan, die wij hieronder na gaan komen.

De eerste is het beschikbaar stellen van de presentatie. Bij deze een feit.Verder nog de films die we toonden, of door tijdgebrek net niet konden tonen. Ga er maar eens rustig voor zitten, want vaak bevat de herhaling nog veel nieuwe informatie.

Hoe ICT het leren persoonlijker kan maken - presentatie IPON 2016 - preview

Preview

Nog enkele dagen en het is zover: IPON 2016. Ik hoop u er allemaal weer te ontmoeten. Ik ben er twee dagen en geef zowel op woensdag als donderdag, samen met collega Albert Rouschop, een presentatie. De exacte tijd en plaats vindt u hier. Centraal hierin staan twee dingen. Ten eerste de introductie van de matrix persoonlijk leren, waarin vier manieren om het onderwijs persoonlijk te maken in kaart gebracht worden. En ten tweede, hoe kan het ook anders op de IPON, de bijdrage die ICT hieraan kan leveren. En die is zeker niet gering. Ik noem het gewoon onmisbaar, maar daar praat ik graag op enig moment met u over door.

Vooruitlopend op de activiteiten, vindt u hieronder vast een aantal elementen uit de presentatie. In de livesessie uiteraard aangevuld met films, interactieve werkvormen en meer. Ik hoop dat u na het verhaal energie en ideeën hebt gekregen om op uw eigen wijze samen met uw collega's het leren persoonlijker te maken. Als ik daarbij kan helpen, dan hoor ik het g…Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven

Blogarchief

Meer weergeven