Zes stappen op weg naar effectiever onderwijs (discussiefilm)

De zoektocht naar effectiever onderwijs is van alle tijden. Vanaf het moment dat de school ontstond zijn er altijd krachten geweest die vonden dat het op een andere manier beter kon. Dat is dus zeker niet uniek voor onze tijd.

Maar wat wel uniek is voor onze tijd, is dat het aantal radartjes in het systeem van goed onderwijs behoorlijk veel groter is geworden. Het aantal variabelen dat meedoet in de verbeteringsstrijd is eigenlijk indrukwekkend. Het is wel belangrijk om het verband ertussen goed in de gaten te houden. Onderwijs is een systeem waarin alles op alles inwerkt. Dat systeem maak je niet beter door de discussie bijvoorbeeld te beperken tot het wel of niet gaan gebruiken van tablets in de klas. Of door te suggereren dat het gebruik van grote touchscreens of digiborden een terugkeer is naar achterhaald klassikaal onderwijs.
Nee, achter de inzet van leermiddelen zit ook altijd minimaal een pedagogische, didactische en organisatorische discussie. Die kun je en mag je niet buiten beschouwing laten, want het leren aanpassen aan een nieuwe tijd is geen kwestie van het omzetten van een schakelaar.

Om deze discussie integraal en genuanceerd te kunnen voeren hebben Gert Custers en ik een discussiefilm gemaakt. We verbinden zes belangrijke zaken die een rol spelen bij het effectiever maken van het onderwijs. Het gaat hierbij in ieder geval om schoolconcepten, leerdoelen, basisdidactieken, differentiatiewijzen, organisatievormen en leermiddelen. Onder het laatste valt ook de inzet van ICT. Wij hopen dat de film u helpt om het gesprek aan te gaan en uit te komen bij genuanceerde en liefst ook hele praktische oplossingen die leiden tot effectiever leren. Als dat het geval is, hebben wij ons doel bereikt en u waarschijnlijk nog meer.Met dank aan Gert Custers.