Op weg naar wereldoriënterend taalleesonderwijs (presentatie Utrecht)

Dank aan de bezoekers van mijn bijdrage op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2023 in Utrecht.Mijn presentatie ging over de hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van lezen, taal en kennisontwikkeling die ons gaan brengen naar wereldoriënterend taalleesonderwijs. 

Hieronder vinden jullie, zoals beloofd, de presentatie.Weet me te vinden als ik jullie kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Jos Cöp