Simpeler en effectiever nieuwe woorden leren (edugraphic)

Woordenschatonderwijs staat bekend als een complex vakgebied. Dit vindt z'n oorsprong in het feit dat woorden leren in de Nederlandse onderwijscontext teveel opgehangen wordt aan het geven van complete lessen volgens het directe instructiemodel. Het bezwaar hiervan is dat het daarmee een zeer leerkrachtgebonden activiteit wordt gekoppeld aan vele acties en herhalingen. Gevolg is dat er in vaak maar weinig woorden daadwerkelijk aangeleerd worden.

Zo zou ieder woord minstens 7 tot 9 keer herhaald moeten worden om toegevoegd te kunnen worden aan de actieve woordenschat van een persoon. Dit terwijl iedereen ook persoonlijke ervaringen heeft waarbij een nieuwe woordbetekenis soms ook juist heel snel eigen gemaakt kan worden. De gedachte dat alles in de vorm van een les, gekoppeld aan een compleet lesmodel en met een groot aantal herhalingen moet plaatsvinden, is daarom wat overdreven.

Vanuit ander onderzoek (zie Tiggelaar, 2017) weten we dat drie dingen heel belangrijk zijn bij het eigen maken, onthouden en terug kunnen halen van woordbetekenissen. Drie zaken die allemaal beginnen met de letter V: verbinden, verbeelden en verrassen. In verband met die beginletters ook wel het VVV-model genoemd.

Hieronder vindt u een een infographic met de aanpak een een stukje toelichting. We hopen dat het u helpt om het woordenschatonderwijs minder complex te maken. Een mede daardoor effectiever te leren en te onderwijzen door het simpel te houden.