Posts

Posts uit december, 2017 weergeven

Het innoveren van het leesonderwijs (discussiefilm)

Afbeelding
Enkele weken geleden zijn de rapportages gepubliceerd van het internationale leesonderzoek PIRLS 2016. Helaas moeten we opnieuw constateren dat er wederom een lichte daling zat in de Nederlandse prestaties. Dat is niet leuk om te horen, maar de cijfers onderbouwen deze conclusie op een overtuigende manier. In een eerdere post hebben collega Kees Vernooij en ik de resultaten kort samengevat in de vorm van een discussiefilm.

De afsluiting van deze film laat zien dat er geen enkele reden is om bij de pakken neer te gaan zitten. Beter leesonderwijs is een keuze en voor geen enkele school een onmogelijkheid. Door negen redelijk eenvoudige stappen te zetten, kan het eigen leesonderwijs tegen het licht gehouden worden en kunnen de dragende delen van het innovatieplan neergezet worden. Ik hoop dat de onderstaande discussiefilm u hierbij kan helpen.

Hoe staat ons leesonderwijs ervoor? (discussiefilm)

Afbeelding
Recentelijk verschenen de rapporten naar aanleiding van PIRLS 2016, een van de meest aansprekende internationale vergelijkende onderzoeken op het gebied van lezen. Om de vijf jaar worden de leesresultaten van de deelnemende landen op een gedegen manier met elkaar vergeleken.

Nederland komt niet slecht uit de bus, maar toch kan niet ontkent worden dat we van een vaste top 10-notering toch wel af aan het glijden zijn naar een goede middenmotor. Met name als het gaat om leesplezier, is het duidelijk dat er veel werk aan de winkel is.

Verder is het belangrijk om te constateren dat er grote verschillen in prestaties zijn tussen scholen die dezelfde leerlingpopulatie bedienen. Daarbij zien we in ieder geval dat het heel goed mogelijk is om met kinderen uit een zwakkere sociaal economische achtergrondsituatie toch goede leesprestaties neer te zetten. Helaas lukt dat nog niet op alle scholen.

In de onderstaande discussiefilm heb ik samen met collega Kees Vernooij de belangrijkste conclusies …Berichten zoeken op onderwerp of datum:

Onderwerpen

Meer weergeven