Het innoveren van het leesonderwijs (discussiefilm)

Enkele weken geleden zijn de rapportages gepubliceerd van het internationale leesonderzoek PIRLS 2016. Helaas moeten we opnieuw constateren dat er wederom een lichte daling zat in de Nederlandse prestaties. Dat is niet leuk om te horen, maar de cijfers onderbouwen deze conclusie op een overtuigende manier. In een eerdere post hebben collega Kees Vernooij en ik de resultaten kort samengevat in de vorm van een discussiefilm.

De afsluiting van deze film laat zien dat er geen enkele reden is om bij de pakken neer te gaan zitten. Beter leesonderwijs is een keuze en voor geen enkele school een onmogelijkheid. Door negen redelijk eenvoudige stappen te zetten, kan het eigen leesonderwijs tegen het licht gehouden worden en kunnen de dragende delen van het innovatieplan neergezet worden. Ik hoop dat de onderstaande discussiefilm u hierbij kan helpen.