Leesonderwijs in Nederland: op zoek naar gemotiveerde leeskilometers

Nederlandse leerlingen zijn de minst gemotiveerde lezers ter wereld. Hoe kan het dat dit al jarenlang het geval is in een zo welvarend land als het onze? En wat is er bij ons in de leesles anders dan in de ons omringende landen? Het is goed om deze vragen te stellen en samen te zoeken naar passende antwoorden. Misschien zijn de echte oplossingen wel helemaal niet zo moeilijk.

Wellicht kan de onderstaande discussiefilm het gesprek hierover op gang brengen.


Discussiefilm Gemotiveerde leeskilometers door Jos Cöp

Klik hier om de film te bekijken op Youtube.

Ook op weg naar beter leesonderwijs ondersteund door passende leermiddelen? Bekijk hier het ondersteuningsaanbod.