Zijn de klassieke leesmethoden de boot aan het missen?

Deze vraag is me de afgelopen tijd vaak gesteld. En dit lijkt in verregaande mate het geval als het gaat om het voortgezet lezen, dus de groepen 4 t/m 8. De ontevredenheid met deze methoden is groot en dat heeft in veel gevallen rechtstreeks te maken met het feit dat de resultaten te wensen overlaten en de leesmotivatie zwaar onder druk staat.

Het is wel mooi om te zien dat ook in de uitgeefwereld dit signaal goed opgepikt wordt. Er lopen meerdere ontwikkeltrajecten die gaan leiden tot leermiddelen die aantoonbaar betere resultaten opleveren en dichter aansluiten bij de jongste inzichten vanuit de wetenschap. Maar het meest verheugende is toch wel het feit dat we op scholen die er werk van maken ook echt veel meer gemotiveerde lezers tegenkomen. Dat ziet er dus goed uit.

Ik heb de vraag ook beantwoord in de vorm van een discussiefilm. Wellicht dat deze kan helpen om de discussie binnen uw team te voeren.

Discussiefilm klassieke leesmethoden

Ook op weg naar beter leesonderwijs ondersteund door passende leermiddelen? Bekijk hier het ondersteuningsaanbod.

Jos Cöp