De echte vragen op weg naar beter leesonderwijs (ResearchEd Nederland Nederland)

 Dank aan alle (online en offline) bezoekers van mijn bijdrage aan de ResearchEd Nederland 2022. 

afbeelding verbetertraject leesonderwijs

De presentatie ging over de 'echte vragen' op weg naar beter leesonderwijs en geeft een beeld van de ontwikkelingen, trends en verbetermogelijkheden. Op basis hiervan is een duidelijk doorkijkje zichtbaar naar het leesonderwijs van de toekomst waarin we met elkaar een nieuw evenwicht vinden tussen leestechniek, leesbegrip en leesmotivatie. De internationale vergelijkende onderzoeken laten zien dat het nodig is en de nieuwe inzichten geven aan hoe we het kunnen realiseren. Met als uiteindelijke resultaat: gemotiveerde lezers die beter presteren dan ze ooit gedaan hebben.

In de presentatie werd ook aandacht besteed aan de opzet van effectieve verbetertrajecten op basis van een cylische aanpak en de vragen die daarbij een rol spelen. De bijbehorende placemat is hieronder afgebeeld en hier te downloaden.Mocht u zelf een verbetertraject willen opstarten en hierbij ondersteuning willen, dan vindt u hier aanvullende informatie. 

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties en bronnen.