De echte vragen op weg naar beter leesonderwijs (vragenbundel)

 Het leesonderwijs in Nederland staat onder druk. Massaal zoeken we naar verbetermogelijkheden die zowel de leesvaardigheid als de leesmotivatie ten goede komen. De goede dingen doen, begint bij het stellen van de juiste vragen. Leertijd.nl heeft een uitgave ontwikkeld met belangrijke vragen over het leesonderwijs op uw school. Vanuit deze vragen is het mogelijk om de vinger op de zere plek te leggen en verbeteracties te initiëren.

De uitgave wordt gebruikt bij veel trajecten die horen bij het aanbod lezen & taal en het verbetertraject leesonderwijs van Leertijd.nl. Maar ook in ander omstandigheden kunnen de vragen u helpen om samen te reflecteren over de zaken die het verschil maken als het gaat om de kwaliteit van het leesonderwijs.

De echte vragen op weg naar beter leesonderwijs door Jos Cöp