Verbetertrajecten Lezen & taal

Het aanbod Lezen & taal van Leertijd.nl is gericht op het verbeteren en toekomstbestendig maken van het taalleesonderwijs. Want wat is er aan de hand met het lees- en taalonderwijs in Nederland? Deze zeer actuele vraag stellen vele betrokkenen zich de laatste jaren veelvuldig. En terecht, want hoe is het mogelijk dat een land als Nederland, met een lange traditie als het gaat om verbeteractiviteiten op het gebied van het onderwijs in taal en lezen, internationaal weg dreigt te zakken? De discussie die het gevolg is, levert het ene na het andere leesoffensief of deltaplan op. 

Voor schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten is het een hele klus om door de bomen het bos te zien. Want maar zelden gaan deze initiatieven terug naar de oorsprong van het probleem en de echte feiten en data die er liggen. Het gevolg is dat er zaken bedacht worden die niet zullen bijdragen aan de oplossing. Uiteindelijk is de hamvraag hoe we het taal- en leesonderwijs zo kunnen aanpassen dat zowel de opbrengsten als de leer- en leesmotivatie kunnen verbeteren. Het is in ieder geval duidelijk dat er veel laaghangend fruit is. Met redelijk simpele oplossingen is veel te bereiken.


Maatwerk
Het taalleesonderwijs is niet op alle scholen hetzelfde. En dat hoeft ook helemaal niet. Daarom geloven we bij Leertijd ook dat een succesvol verbetertraject maatwerk is. Om die reden werken wij niet vanuit een gestandaardiseerd aanbod maar gaan graag met u in gesprek over hoe wij u kunnen helpen. In het maatwerkaanbod dat wij u daarna kunnen doen, zullen de onderstaande aanbodelementen een belangrijke rol spelen.
Aanbod lezen & taal door Jos Cöp
 
Flexibele trajecten
Leertijdtrajecten zijn anders. Op basis van duidelijke doelen en verwachte opbrengsten wordt een flexibel activiteitenprogramma bepaald en gevuld met passende aanbodelementen uit het bovenstaande overzicht. Dit programma bestaat uit korte fasen, cycli of sprints. De opbrengst van zo'n sprint kan en mag van invloed zijn op de vervolgstappen. Zo worden trajecten gerichter, efficiënter, beter planbaar en kostenbesparend.

Face-to-face, digitaal of hybride
Alle Leertijdtrajecten kunnen aangepast worden aan uw wensen. De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in een face-to-face, digitale of hybride omgeving. Ondersteund door Zoom, Google Meet of Microsoft Teams kan iedere bijeenkomst ook digitaal op een effectieve manier plaatsvinden.

Flexibele financiële afspraken
In veel gevallen maken we ook geen omvangrijke financiële afspraken vooraf, maar wordt gestart na het afspreken van een beperkt urentegoed dat besteed mag worden aan de eerste fase. Dit tegoed is tevens een budgettair plafond. Als de uren 'op' zijn, kan in overleg het urenbudget aangevuld worden. Op deze manier ontstaat er veel flexibiliteit, worden de kosten beperkt gehouden en is er nooit sprake van open eindjes.