Op weg naar nog beter woordenschatonderwijs (professionaliseringsaanbod)

Woorden maken het verschil. Een goede taalleesontwikkeling is niet denkbaar zonder een ruime en adequate woordenschat. Maar ook de prestaties bij andere vakgebieden en het welzijn op school zijn in verregaande mate afhankelijk van je goed kunnen uiten en snappen wat er bedoeld wordt. Kennis van woorden en begrippen staat daarbij centraal.

Op jonge leeftijd is de omvang van de woordenschat waarover kinderen beschikken al zeer verschillend. Als we niet uitkijken, nemen deze verschillen daarna alleen nog maar toe. Met alle kwalijke gevolgen voor het persoonlijk welbevinden, de schoolse prestaties, het maatschappelijk succes en de kansengelijkheid.

Er is inmiddels veel bekend over de manier waarop het vakgebied woordenschatontwikkeling aangeboden kan worden om tot tastbare, positieve resultaten te leiden. Daarnaast staan de ontwikkelingen zeker niet stil. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteit:
Het aanbod 'Specialist woordenschatonderwijs in één dag' is bedoeld om alle belangrijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van woordenschatontwikkeling in één intensieve scholingsdag op een rijtje te zetten en met elkaar te doorleven. Om vervolgens daags erna meer kennis te hebben van het vakgebied, betere woordenschatactiviteiten te kunnen aanbieden en nog meer een directe steun te kunnen zijn voor collega's, ouders en uiteraard de leerlingen zelf.

Aan het eind van de dag ontvangt u een deelnamecertificaat op basis waarvan u wordt toegelaten tot het Netwerk van Woordenschatspecialisten. Een plek waar u samen met vakgenoten uw kennis op peil kunt houden en verder kunt verdiepen.

Het intensieve programma bestaat uit interactieve presentaties, korte praktijkopdrachten en uitwisselwerkvormen. Er zal daarbij in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
 • Hoe leren we precies nieuwe woorden?
 • Hoe groeit de woordenschat en op welke niveaus kun je woorden kennen?
 • Hoe creëer je woordleermomenten en welke woorden moeten aan bod komen?
 • Hoe geven we woordenschatonderwijs een cyclisch karakter?
 • Hoe laten we leerlingen veel woorden ontmoeten?
 • Hoe kunnen leerlingen zelf betekenissen achterhalen?
 • Hoe kunnen we nieuwe woorden aanleren en welke instructieprincipes spelen daarbij een rol?
 • Wat zijn veelgebruikte instructie-aanpakken?
 • Hoe kunnen we zorgen dat geleerde woorden regelmatig gebruikt worden?
 • Hoe krijgen scholen en bibliotheken een meer talige inrichting?
 • Hoe kunnen we woordenschatonderwijs beter verbinden met begrijpend lezen?
  Doelgroep:
  Leerkrachten basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs, docenten beroepsonderwijs, intern begeleiders, directeuren

  Uitgevoerd door:
  Jos Cöp, m.m.v. een gastdocent

  Data:
  Maandag 9 maart 2020
  In overleg (in company)

  Locatie:
  De Meshallen, Wijchen
  In company, op lokatie

  Aantal deelnemers:
  Maximaal 12 personen

  Kosten:
  De kosten voor deze professionaliseringsdag bedragen € 249,- per persoon. Genoemd bedrag is inclusief de edugraphic-bundel 'Woorden maken het verschil', de handouts, koffie/thee en lunch.

  Inschrijven:
  Klik hier om het inschrijvingsformulier te openen.

  Zes weken voorafgaande aan de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u een uitnodigingsmail met daarin de laatste informatie.

  Varianten op dit aanbod:
  Dit aanbod kan op verzoek ook in een in company-vorm, op andere data en op andere locaties georganiseerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

  Meer info en contact:
  info@leertijd.nl
  06-31914789

  Flyer: