Woorden maken het verschil (aanbod)

Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Vele internationale vergelijkende onderzoeken hebben laten zien dat er heel veel dingen echt goed geregeld zijn in ons land. Toch zijn er ook zaken die zorgen baren. Zo verlaat ongeveer 15% van de leerlingen de school zonder voldoende functioneel geletterd te zijn. Wat op zich een groot risico is om later als laaggeletterde verder door het leven te moeten gaan. 

Veel initiatieven die ondernomen worden, zijn gericht op het verbeteren van de leesvaardigheid. Maar steeds meer onderzoeken laten zien dat er ook veel winst te behalen is bij het verbeteren van de woordenschat door ervoor te zorgen dat leerlingen in aanraking komen met veel nieuwe woorden en begrippen. Om er vervolgens voor te zorgen dat deze onderdeel worden van hun persoonlijke woordenschat. Als dit het geval is, leidt het tot betere resultaten in vrijwel alle vakgebieden en meer kansen in de samenleving.

Woorden maken dus het verschil. Maar wat is de beste manier om dit aan te pakken? Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

Inhoud activiteiten:
Mocht u ook mee willen doen met activiteiten van het project, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan het scholingsaanbod 'Specialist woordenschatonderwijs in één dag'. Of voor verder aanbod in een compacte vorm zoals een interactieve lezing, workshop of diagloogsessie. Maar er zijn ook uitgebreidere mogelijkheden in de vorm van een meerdaagse training, cursus of compleet innovatietraject.

De inhoud wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:
 • Hoe leren we precies nieuwe woorden?
 • Hoe groeit de woordenschat en op welke niveaus kun je woorden kennen?
 • Hoe creëer je woordleermomenten en welke woorden moeten aan bod komen?
 • Hoe geven we woordenschatonderwijs een cyclisch karakter?
 • Hoe laten we leerlingen veel woorden ontmoeten?
 • Hoe kunnen leerlingen zelf betekenissen achterhalen?
 • Hoe kunnen we nieuwe woorden aanleren en welke instructieprincipes spelen daarbij een rol?
 • Wat zijn veelgebruikte instructie-aanpakken?
 • Hoe kunnen we zorgen dat geleerde woorden regelmatig gebruikt worden?
 • Hoe krijgen scholen een meer talige inrichting?
 • Hoe kunnen we woordenschatonderwijs verbinden met begrijpend lezen / close reading?
 • Welke veranderstrategie kunnen we hanteren om het woordenschatonderwijs voortdurend te verbeteren?
Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.
Doelgroep:
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, directeuren, bestuurders

Uitgevoerd door:
Jos Cöp

Locatie:
In overleg

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen

Literatuur / edugraphic-bundel:
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de Edugraphic-bundel 'Woorden maken het verschil'.

Meer info:
info@leertijd.nl
06-31914789