Nieuwe versie edugraphic-bundel over woordenschatonderwijs verschenen

Onlangs is onze nieuwste bundel met edugraphics over woordenschatonderwijs verschenen. Hierin wordt het effectief en uitdagend leren van nieuwe woordbetekenissen uitgewerkt in educatieve infographics.

Deze ondersteunen de stappen die gezet kunnen worden op weg naar naar (nog) beter woordenschatonderwijs. Enerzijds door als basis te dienen voor professionaliseringsactiviteiten. Anderzijds ook doordat de edugraphics in de klas op het digibord geprojecteerd kunnen worden. Om daarmee het leren van nieuwe woorden op een heel eenvoudige en praktische manier te ondersteunen. Inderdaad, cursusmateriaal en vernieuwend leermiddel in één en hetzelfde jasje. Wilt u een kijkje in de bundel nemen? U vindt deze hier.

De bundel is onderdeel van het project 'Woorden maken het verschil', verwijzend naar de enorm belangrijke functie die woorden hebben bij het leren en ontwikkelen. Zowel bij het verwerven van een solide kennisbasis als ter ondersteuning van de meer algemene vaardigheden. Want uiteindelijk is een ruime woordenschat de basis voor succes bij nagenoeg alle schoolse vakgebieden. Zelfs de 21e eeuwse vaardigheden kunnen alleen tot ontwikkeling komen als er sprake is een adequate kennisbasis. Deze ontstaat in eerste instantie door brede kennis van woorden en begrippen.

Mocht u ook mee willen doen met het project 'Woorden maken het verschil', dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt kiezen voor een compacte vorm met bijvoorbeeld een interactieve lezing, workshop of training. Maar er zijn ook uitgebreidere mogelijkheden in de vorm van een cursus of een compleet innovatietraject. Meer informatie vindt u hier en hier. Mochten we u van dienst kunnen zijn, weet ons dan te vinden.

 Met vriendelijke groet,

 Jos Cöp.