Literatuurlijst

Bij het maken van de presentaties en artikelen hebben wij gebruik kunnen maken van vele inspirerende bronnen. Zonder uitputtend te willen en kunnen zijn, volgt hier een overzicht:

 • Aarnoutse, C. (2017). Begrijpend lezen: meer dan strategieën.
 • Alons, L. & Verhallen, S. (2010). Basiswoordenlijst schooltaalwoorden.
 • Ashman, G. (2018). Not basic. Weblog ‘Filling the pail’.
 • Baker K., Simmons J., & Kame'enui E. (1997). Vocabulary acquisition: Research bases. What reading research tells us about children with diverse learning needs: Bases and basics.
 • Beck, I., McKeown, M. & Kucan, L. (2013). Bringing Words to Life. Robust Vocabulary Instruction (second edition).
 • Biesta, J. J. (2010). Good education in an ege of eeasurement. Taylor &Amp; Francis Ltd
 • Blachowicz, C., Fisher, P., Ogle, D. & Watts-Taffe, S. (2006). Vocabulary: Questions from the classroom.
 • Blok, H. (2009). Geen leerstandaarden zonder flexibele leertijd.
 • Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook I: The cognitive domain. David McKay Publishers.
 • Boekaerts, M., & Simons, P.R.-J. (1995). Leren en instructie: Psychologie van de leerling en het leerproces.
 • Brabham, E. e.a. (2012). Flooding Vocabulary Gaps to Accelerate Word Learning.
 • Brynjolfsson E. & McAfee, A (2014). Het tweede machinetijdperk. Hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen.
 • Broek, P. van den, Helder, A., Karlsson, J. & Kendeou, P. (2014): A cognitive view of reading comprehension: Implications for reading difficulties.
 • Broeck, Van den W. (2018). Onderwijshervormingen bespoedigen de problemen.
 • Carrington, A. (2016). The pedagogy wheel V5.
 • Chiat, S. (2015). What our hands say: exploring gesture use in subgroups of children with language delay.
 • Christ, T. & Wang, C. (2010). Bridging the Vocabulary Gap. What the Research Tells Us about Vocabulary Instruction in Early Childhood.
 • Carlisle, F. (2002). The aquisiton of two and three member onsets. Time 3 of a longitudinal study.
 • Cöp, J. & Rouschop, A. (2016). Vier keer persoonlijk leren. Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw.
 • Cöp, J. & Rouschop, A. (2016). Digitale leermiddelen als uitdaging. Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs
 • Cöp, J. & Rouschop, A. (2015). Leren in 2020. Hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken.
 • Cöp, J. & Rouschop, A. (2015). Leermiddelen in 2020. Op weg naar een effectief digitaal leerlandschap.
 • Cöp, J. & Veldhuizen, J. (2017). Woordenschatonderwijs in de 21e eeuw. Effectiever en uitdagender woorden leren.
 • Cöp, J. & Veldhuizen, J. (2017). Maak van de school een woordpaleis. Eigentijds woordenschatonderwijs met de Woordencirkel.
 • Cöp, J. & Vernooij, K. (2011). De leerkracht maakt het verschil. Discussiefilm.
 • Cöp, J. & Vernooij, K. (2016). In zes stappen naar beter begrijpend leesonderwijs. Discussiefilm.
 • Cöp, J. & Vernooij, K. (2017). Hoe staat ons leesonderwijservoor? Discussiefilm.
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.
 • Dweck, C. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven.
 • Fisher, D. & Frey, N. (2017). Close reading in elementary schools.
 • Fisher, D. & Frey, N. (2008). Better learning through structured teaching: a framework for gradual release of responsibility.
 • Foorman, B. (2008). The role of discourse context in developing word form representations: a paradoxical relation between reading and learning.
 • Förrer, M. & Mortel, van de, K. (2010). Lezen…Denken…Begrijpen! Handboek begrijpend lezen.
 • Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hosp, M.K., & Jenkins, J.R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. 
 • Geudens, A. (2015). Achtergrond didactiek technisch lezen en spelling. 
 • Goossens, N. & Vermeer A. (2009). Wat is een optimale tekstdekking. Woordkennis en tekstbegrip in groep 6.
 • Graves, M. (2008). Teaching individual words. One size does not fit all.
 • Gubbels, J., Netten, A & Verhoeven, L. (2017). Vijftien jaar leesprestaties in Nederland: PIRLS-2016.
 • Hart, B. & Risley, T. (2003). The early catastrophe: the 30 million word gap by age 3.
 • Hart, J. (2016). Top tools for learning 2016.
 • Hart, W. (2018) Anders Vasthouden.
 • Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van visible learning for teachers. Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Hattie, J. (2016). Hattie Ranking: Backup of 138 effects related to student achievement.
 • Hempenstall, K. (2016). Read about it: Scientific evidence for effective teaching of reading.
 • Hollingsworth, Ybarra & Schmeier(2015). Expliciete directe instructie. Tips en technieken voor een goede les.
 • IEA (2012). PIRLS 2012. Progress in international reading Literacy.
 • IEA (2015). TIMSS 2015. Trends in international mathematics and science study.
 • IEA (2016). PIRLS 2016. International Results in Reading.
 • Janssen, H. (2016). De hark voorbij. Rijnlands denken en de menselijke maat.
 • Jolles, J., Boerma, I.E. & Mol, S.E. (2013). Ik ben (g)een goede lezer.
 • Jolles, J. (2016). Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving.
 • Killian, S. (2017). Hattie Effect Size 2016 Update.
 • Kirschner P. A., Sweller J. & Clark R. E. (2006) Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. 
 • Kuiken F. & Droge S. (2010). Woordenlijst Amsterdamse Kinderen.
 • Leonard, H.B. e.a. (2011). Capitalism at Risk: Rethinking the Role of Business.
 • Leij, A. van der (2016). Dit is dyslexie. Achtergrond en aanpak.
 • Leij, van der A. (2018). Kleuters preventief hulp geven is pas echt kindvriendelijk onderwijs!
 • Malone, M. & Ismail, S. (2015). Exponentiële organisaties. Waarom nieuwe organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn.
 • Marzano, R.J. (2004). Building backgrond knowledge for academic achievement. 
 • Marzano, R.J.(2011). Wijs met woorden. Een zesstappenaanpak voor het aanleren van schooltaal.
 • Marzano, R.J. (2014). Wat werkt op school? Elf factoren die tot betere leeropbrengsten leiden. Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Mijs D. & Vernooij, K. (2017). Close reading onder de loep. Beter tekstbegrip door intensief lezen.
 • Mulder, F., Timman, Y. & Verhallen, S. (2009). Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS Advanced 2015 International Results in Advanced Mathematics and Physics.
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Loveless, T. (2016). 20 Years of TIMSS: International Trends in Mathematics and Science Achievement, Curriculum, and Instruction.
 • National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction.
 • Netten, A. (2014). Reading literacy achievement in the primary grades: The role of sociocultural and linguistic diversity.
 • Nielen, T & Bus, G. (2016). Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen.
 • Nulft, D. van den & Verhallen, M. (2009). Met woorden in de weer. Praktijkboek voor het basisonderwijs.
 • OECD (2016). Review of National Policies for Education: Netherlands 2016.
 • OECD (2015). PISA 2015 Field trial analysis report: Outcomes of the cognitive assessment.
 • OECD PISA (2015). Students, computers and learning: Making the connection.
 • Patterson, R. (2017). Computers and productivity: Evidence from laptop use in the college classroom.
 • Pink, D. (2011). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us.
 • Richards Tutor, C. (2015). The effectiveness of reading interventions for English learners: A research synthesis.
 • Rosenshine (2012). Principles of instruction. Research based strategies that every teacher should know.
 • Rotmans, J. (2014). Verandering van tijdperk. Nederland kantelt.
 • Rotmans, J. (2012). In het oog van de orkaan. Nederland in transitie.
 • Slavin, R.E., Lakea, C., Davis, S, & Maddena, N.A. (2010). Effective programs for struggling readers: a best-evidence synthesis.
 • Snow, C. (2002). Reading for understanding: Toward an R&G program in reading comprehension.
 • Stahl, S.A. (1999). Vocabulary development.
 • Thijs, A., Fisser P. & Van der Hoeven, M. (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.
 • Tiggelaar, M. (2017). Lezen, weten en niet vergeten.
 • TNO/CBS (2015). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.
 • Torgesen, J. (2008). Evidence-Based Strategies for Reading Instruction of Older Students with Learning Disabilities.
 • Van den Broek, P. (2010).
 • Verhallen M. & Verhallen S. (2002). Woorden leren, woorden onderwijzen. Handleiding voor leraren in basis- en voortgezet onderwijs.
 • Verhallen M. (2009). Meer en beter woorden leren. 
 • Vernooij, K. (2016). Woordenschat? Een must voor een goede schoolloopbaan. Wat werkt?
 • Vernooij, K. (2017). 
 • White, T., Graves, M. & Slater, W. (1990). Growth of reading vocabulary in diverse elementary schools: decoding and word meaning.
 • Willingham, D. & Rotherham, A. (2009). 21 st century skills: The challenges ahead.