De echte vragen op weg naar beter leesonderwijs (presentatie Cuijk)

Dank aan alle (online en offline) bezoekers van mijn bijdrage aan de Optimusdag 2021. 

afbeelding verbetertraject leesonderwijs

De presentatie ging over de 'echte vragen' op weg naar beter leesonderwijs en geeft een beeld van de ontwikkelingen en actuele trends. Op basis hiervan is een duidelijk doorkijkje zichtbaar naar het leesonderwijs van de toekomst waarin we met elkaar een nieuw evenwicht zullen vinden tussen leestechniek, leesbegrip en leesmotivatie. De internationale vergelijkingsonderzoeken laten zien dat het nodig is en de nieuwe inzichten geven aan hoe we het kunnen realiseren.

In de presentatie wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke opzet van een effectief verbetertraject op basis van zes bewezen stappen. Mocht u hierbij ondersteuning willen, dan vindt u hier aanvullende informatie.

Hieronder vindt u, zoals afgesproken, de presentatie. Op veel van de dia's kunt u doorklikken naar achterliggende publicaties en bronnen. Ook is de complete vragenbundel direct bereikbaar.

Met dank aan Jurian Langens voor het meedenken en het samen ontwikkelen.Met vriendelijke groet,

Jos Cöp.