De toekomst van het leesonderwijs (NOB Bijscholingsdagen 2021)

Dank aan de bezoekers van mijn online-presentaties op de nascholingsdagen van de Stiching Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). 

De presentaties stonden in het teken van de toekomst van ons leesonderwijs en de ontwikkelingen die zullen gaan leiden tot een andere inrichting van de leesactiviteiten in de school. De discussies hierover zijn fel, maar aan de horizon zien we de contouren ontstaan van leesonderwijs met een ander evenwicht tussen leestechniek, leesbegrip en leesplezier. En een manier van werken waarbij leren lezen nadrukkelijk een groepsproces is met sterke afstemming op wat verschillende groepen leerlingen nodig hebben. Daarmee komt er een einde aan de massa-oplossing die maakt dat teveel kinderen algemene instructielessen krijgen die gericht zijn op doelen die ze te vaak al lang beheersen.

Hierbij, zoals afgesproken, de presentatie. Via een doorklik op de afbeeldingen zijn veel van de  bronnen direct bereikbaar. 

Met vriendelijke groet,

Jos Cöp.