Masterclass Wereldoriënterend lezen (deel 2, januari 2021, online)

Dank aan alle bezoekers van deel 2 van de masterclass wereldoriënterend lezen. Hieronder vindt u, zoals aangegeven, de presentatie met doorklikbare links.


Op dit moment bekijken we samen de mogelijkheden om een Netwerk Wereldoriënterend Lezen op te richten. Met als belangrijkste doelstelling om samen het leesonderwijs te verbeteen en daarmee van alle leerlingen gemotiveerde lezers te maken.

Hieronder vindt u de presentatie die we gebruikten in de bijeenkomst.


Weet me te vinden als u me nodig hebt.

Met vriendelijke groet,

Jos Cöp.