Over Leertijd.nl

Wat is Leertijd.nl?

Leertijd.nl is een netwerkorganisatie die zich bezig houdt met verbetertrajecten op het gebied van leren en onderwijzen. Deze kunnen te maken hebben met reeds bestaande problemen, knelpunten of uitdagingen in relatie tot de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Maar ze kunnen ook samenhangen met het toekomstbestendig maken van het aangeboden onderwijsaanbod. Deze trajecten hebben een meer preventieve gerichtheid: door tijdig sturing te geven aan de onderwijsontwikkeling kunnen kwaliteitsproblemen voorkomen worden.

Medewerkers

De Leertijd-medewerkers zijn ervaren en gekwalificeerde professionals die zelf ook werkzaam zijn in de praktijk. Ze adviseren over en begeleiden bij zaken die ze zelf ook binnen hun eigen scholen uitvoeren. Hierdoor kunnen zij een professionele insteek koppelen aan een collegiale houding.

Samenwerking

Naast de samenwerking met onderwijsorganisaties werkt Leertijd.nl ook nauw samen met (ontwikkel)bedrijven, uitgeverijen en toetsontwikkelaars bij het bedenken en maken van nieuwe aanpakken en leermiddelen.

Gecertificeerd

Leertijd.nl is CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de professionaliseringsactiviteiten voor onderwijsorganisaties in veel gevallen btw-vrij aangeboden kunnen worden.

Publicaties en meer

Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichten,  artikelen,  columns,  discussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site.

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. U kunt contact opnemen met Jos Cöp. De contactgegevens vindt u hier.