Over Leertijd.nl

Wat is Leertijd.nl?

Leertijd.nl is een netwerkorganisatie opgericht door Jos Cöp die zich bezighoudt met verbetertrajecten op het gebied van lezen, taal en currilumontwikkeling. 


De Leertijd-medewerkers zijn ervaren en gekwalificeerde professionals die zelf ook werkzaam zijn in de praktijk en staan dus met 'de poten in de klei'. Ze adviseren over en begeleiden bij zaken die ze zelf ook binnen hun eigen scholen uitvoeren. Hierdoor kunnen zij een professionele en praktische insteek koppelen aan een collegiale houding. Daarbij hoort ook een collegiaal en zeer concurrerend uurtarief.

Samenwerking

Naast de samenwerking met collegascholen en -besturen werkt Leertijd.nl ook nauw samen met (ontwikkel)bedrijven, uitgeverijen en toetsontwikkelaars bij het bedenken en maken van nieuwe aanpakken en leermiddelen.

Gecertificeerd

Leertijd.nl is CRKBO-gecertificeerd. Dit betekent dat de professionaliseringsactiviteiten voor onderwijsorganisaties in veel gevallen btw-vrij aangeboden kunnen worden.

Publicaties en meer

Veel ideeën die komen uit de koker van Leertijd.nl worden met een breed publiek gedeeld via publicaties in gerenommeerde tijdschriften en op vooraanstaande websites over leren en onderwijzen. Een groot aantal eerder verschenen blogberichten,  artikelen,  columns,  discussiefilms en presentaties zijn terug te vinden op deze site.

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in samenwerkingsprojecten, dan maken we graag kennis en laten zien wat we voor u kunnen betekenen. U kunt contact opnemen met Jos Cöp. De contactgegevens vindt u hier.