Aanbod 'Naar (nog) beter woordenschatonderwijs'

Doelgroep:
leerkrachten, intern begeleiders, directeuren.

Inhoud:
Goed woordenschatonderwijs is de basis voor een goede taalleesontwikkeling en schoolsucces in alle vakken. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet. In drie interactieve professionaliseringsbijeenkomsten zet Jos Cöp de (nieuwe) ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden binnen de woordenschatactiviteiten in de basisschool.

Het programma wordt afgestemd op de wensen van de deelnemers, maar er zal in ieder geval ruimte zijn voor onderwerpen als:

  • Hoe kunnen we de opbrengsten van ons woordenonderwijs verbeteren?
  • Hoe leren we nieuwe woorden volgens de nieuwste inzichten?
  • Hoe kunnen we woordenschatonderwijs effectief, authentiek en cyclisch opzetten?
  • Hoe zorgen we voor een duidelijke leerlijn en voldoende leertijd?
  • Hoe zorgen we voor goede instructie en feedback?
  • Hoe monitoren we de leesresultaten?
  • Hoe gaan we om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe kunnen (digitale) leermiddelen ons woordenschatonderwijs beter ondersteunen?

Naast (actuele) informatie is er ook veel aandacht voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Docent:
Jos Cöp

Kosten:
Op aanvraag en gebaseerd op specifieke wensen.

Materialen:
Bij de Leertijd-activiteiten wordt gebruik gemaakt van de nieuwste bundel met edugraphics op het gebied van woordenschatonderwijs. Deze didactische infographics zet u op uw digibord en ze ondersteunen de woordenschatlessen op een eenvoudige en authentieke manier.