De taal- en leesstart van jonge kinderen

Hoe zorgen we voor een goede taal- en leesstart voor jonge kinderen?

Dat is één van de belangrijkste vragen die we ons kunnen stellen. Heel veel onderzoek geeft namelijk aan dat de peuter- en kleuterfase doorslaggevend kunnen zijn als het gaat om de taal- en leesontwikkeling. En dat een valse of verkeerde start grote gevolgen kan hebben. Maar wat moeten we nou precies doen en laten? Bekijk de discussiefilm. 

taal- en leesstart bij jonge kinderen door Jos Cöp