Online Leertijd-sessie 'Naar het taalleesonderwijs van de toekomst' (BS De Schalm - Steyl)

Dank aan het team van Basisschool De Schalm uit Steyl voor het (online) bijwonen van de Leertijdsessie Naar het taalleesonderwijs van de toekomst. Hierbij, zoals afgesproken, de presentatie. Alle andere bijbehorende documenten en handelingswijzers vinden jullie in digitale werkomgeving. Succes met het doorvertalen van de nieuwste inzichten op het gebied van onderwijs in taal en lezen naar een haalbaar en succesvol onderwijsaanbod voor alle leerlingen.


 

Met vriendelijke groet, 

 Jos Cöp