Onderwijskundige (e)coaching? (aanbod)

Onderwijsprofessionals zoals schoolleiders, bouwcoördinatoren, intern begeleiders en leraren hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij sturen anderen aan en helpen ze onderwijskundig op weg. Dat is vaak niet eenvoudig en regelmatig staan ze er te alleen voor. Onderwijskundige (e-)coaching kan hen helpen om de doelen waar ze voor staan ook daadwerkelijk te bereiken.

Leertijd.nl verzorgt (e)coachingstrajecten die aansluiten bij de vragen die u stelt. Deze kunnen variëren van organisatievraagstukken tot vraagstellingen die te maken hebben met het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. In de onderstaande flyer vindt u meer informatie over de trajecten. Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos Cöp.
Onderwijskundige e-coaching door Jos Cöp