Gestuurd of zelfsturend leren op afstand? (edugraphic)

Een van de valkuilen bij leren op afstand is teveel willen werken vanuit leerstof die geconsumeerd en gestuurd aangeboden moet worden. Een alternatief is een minder sturende en meer producerende onderwijsaanpak, waarbij zelfsturing een belangrijke rol speelt. De beste aanpak bestaat niet. Uiteindelijk gaat het om de leerbehoeften van leerlingen, die variëren als het gaat om de mate van begeleiding die nodig is. Hieronder de 2 aanpakken naast elkaar in 1 edugraphic: