Hoe behalen we betere leerresultaten in minder leertijd? (discussiedia's)

Uit vele onderzoeken blijkt dat bestede leertijd één de belangrijkste voorspellers is van leerresultaat. Maar tegelijkertijd is de hoeveelheid leertijd die nodig is erg persoonlijk. Zo is het bijvoorbeeld een bekend gegeven dat sommige leerlingen wel 2,5 keer zoveel leertijd nodig hebben om een goede lezer te worden. Dat betekent nogal wat.

Tegelijkertijd zien we dat er ook veel leertijd wordt gestoken in doelen die niet of nauwelijks bijdragen aan de basisontwikkeling van kinderen. Alle reden dus om het curriculum eens stevig tegen de loep te houden en te kijken of het mogelijk is om betere leerresultaten te boeken in minder leertijd. En daarbij gebruik te maken van leermiddelen die minder leertijd morsen dan in veel klassieke methoden het geval is.

De onderstaande discussiedia's helpen om samen stappen te zetten. Ze verkondigen niet de enige waarheid, maar kunnen wel helpen om een bijdrage te leveren aan het vinden van de oplossingen die bij uw situatie passen.

Als ik u daarbij kan helpen, weet me dan te vinden.


Jos Cöp