Leermiddelen in 2020, een kwestie van kiezen

Papierloze scholen? ICT-loze scholen? In 2020 zullen ze beide bestaan, al zal de tweede soort een uitstervend ras zijn. En als je heel goed gaat kijken, zijn ze niet eens ICT-loos, maar ICT-arm. Want al zou je het willen, aan de digitalisering is geen ontkomen aan, zeker niet voor een school. Onlangs hebben collega-onderwijskundige Albert Rouschop en ik een tweetal artikelen gepubliceerd over leren en leermiddelen in 2020. De complete metamorfose die gaande is in het land van de leerkmiddelen wordt erin beschreven. De artikelen zijn terug te vinden in de nummers 4 en 5 van jaargang 28 van het blad Basisschoolmanagement.

Het eerste artikel 'Leren in 2020' draait om de vraag of en hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken. Wij hebben er weinig twijfels bij, want ICT heeft het onderwijs veel te bieden, maar we kijken in het artikel verder dan de huidige hype. Het is geen kwestie van een vrachtwagen vol tablets aan laten rukken en dan komt de rest vanzelf wel. Nee, de succesfactor is de keuze voor een consistent schoolconcept en vervolgens op basis hiervan kijken wat de bijdrage van ICT kan zijn bij het neerzetten van de beoogde schoolorganisatie. We introduceren hierbij het onderwijspaneel, een hulpmiddel om op zes dimensies een concept te typeren. In het artikel wordt verder ingegaan op het schoolconcept van een traditionele school, een moderne volgende school en een innovatieve school. Het onderscheid lijkt in eerste instantie te berusten op een waardeoordeel, maar binnen alle drie de concepten kan een school steengoed zijn. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen ten aanzien van de manieren waarop deze kwaliteit wordt nagestreefd.

Wilt u dit eerste artikel lezen? U vindt het hier.

Het tweede verschenen artikel over leermiddelen in 2020 draait om de vraag hoe een effectief digitaal leerlandschap kan worden neergezet. Ooit waren de boekjes en het krijtbord de belangrijkste leermiddelen die in de klas te vinden waren. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een compleet leerlandschap met allerlei, veelal digitale, hulpmiddelen. We geven een overzicht en bespreken ze. Vervolgens leggen we het verband met de verschillende onderwijsconcepten. Welke digitale hulpmiddelen kunnen de traditionele, de modern volgende en de innovatieve school versterken? Uiteindelijk is dat de vraag waar we allemaal voor staan. Heel veel van deze afwegingen worden momenteel gemaakt en bepalen daarmee het onderwijs tot ver na 2020. Kansen om niet te laten lopen dus.

Wilt u ook dit tweede artikel lezen? U vindt het hier.