Stijgen of dalen de leerresultaten door de referentieniveaus?

De referentieniveaus vinden langzamerhand hun weg naar de (basis)schoolklassen. Terecht zegt u nu dat dat toch ook de bedoeling is. Natuurlijk, ze zijn er niet om opgeborgen te worden in de administratieve bureaulade van de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Landerd of West Maas en Waal. Maar toch maak ik me zorgen. Het grote gevaar blijft aanwezig dat het grotere appel dat gedaan wordt op het omgaan met verschillen in praktijk gaat leiden tot devaluatie van de leerresultaten. Precies het tegenoverstelde van wat de bedoeling is dus. Uit vele onderzoeken (zie ondermeer het boek 'Visible learning' van Hattie uit 2008) blijkt overduidelijk dat het verlagen van de verwachtingen heel vaak tot slechtere leerresultaten gaat leiden. Het leerstofaanbod van vermeend zwakke leerlingen wordt te snel beperkt en daardoor is eveneens het maximaal haalbare prestatieniveau teruggebracht. Om dit te voorkomen, is het goed om een aantal piketpaaltjes te slaan. Ik heb er 12 bij elkaar gezet in de onderstaande discussiefilm.