Digitalisering en onderwijskwaliteit

Dank aan de bezoekers van mijn presentatie op de bijeenkomst over digitalisering en onderwijskwaliteit. Zoals afgesproken vinden jullie hier de presentatie.
Kijkwijzer ICT en onderwijskwaliteit

Flexibel
 • Helpt ICT om het leerkrachtonafhankelijk leren doelgerichter te maken?
 • Blijft er een keuze tussen papier en digitaal?

Gebruiksvriendelijk
 • Ondersteunt ICT het werkproces van de leerkracht (of komt het er gewoon maar bij)?
 • Helpt ICT om de voorbereidingstijd verantwoord terug te brengen?
 • Biedt ICT mogelijkheden voor leertijdverlenging thuis?

Opbrengstgericht
 • Zijn de ICT-toepassingen ‘evidence based’?
 • Helpt ICT om meer inzicht te krijgen in leerresultaten?
 • Helpt ICT vervolgactiviteiten (adaptief) af te stemmen op de leerlingresultaten?
 • Ondersteunt ICT de differentiatie in drie aanpakken?
 • Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?

Actueel
 • Helpt ICT om de leerstof actueler en boeiender te maken?

Continue verbetering
 • Helpt ICT om beter inzage te krijgen in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs?
 • Helpt ICT om het leerstofaanbod in de klas steeds verder te verbeteren?