Ontwikkelingen in taal- en leesmethoden.

Presentatie voor scholengroep, Tilburg.Kijkwijzer digitale methoden

Flexibel
 • Is de organisatievorm flexibel?
 • Is het mogelijk om verantwoord leerkrachtonafhankelijk te leren?
 • Is er een keuze tussen papier en digitaal?
Gebruiksvriendelijk
 • Maakt ICT mijn werk als leerkracht makkelijker en effectiever?
 • Wordt de database gebruikt om resultaten te administreren en rapporteren?
 • Wordt de database gebruikt om de vervolgactiviteiten op maat aan te bieden?
Opbrengstgericht
 • Hebben de toepassingen zich bewezen of zijn ze experimenteel?
 • Kan de toetsing en verwerking van de resultaten volledig digitaal?
 • Is er sprake van differentiatie in drie aanpakken?
 • Worden de groepsplannen direct gegenereerd vanuit de toetsresultaten?
 • Zijn er mogelijkheden voor leertijdverlening thuis?
Actueel
 • Is er sprake van actuele leerstof?
Continue verbetering
 • Is het mogelijk om permanent zicht te houden op veranderende leerlingprestaties?
 • Is het mogelijk om permanent inzage te krijgen in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs?
 • Is het mogelijk om het leerstofaanbod tussentijds te verbeteren?