Innovatie door variatie

Onderwijs en innovatie horen bij elkaar. Om een nieuwe generatie goed voor te kunnen bereiden op een nieuwe tijd zal er ook innovatie in het onderwijssysteem zelf moeten zijn. Niet even en modieus, maar voortdurend en door visie ondersteund. Want alleen dan kunnen we verbetermogelijkheden benoemen en met bewijzen onderbouwen. Daarom ben ik blij met het initiatief van O4NT om mede met behulp van de tablet (Van mij hoeft het niet perse een iPad te zijn!) de variatie te gaan zoeken. Met de plannen kun je het eens of oneens zijn, maar de visie is er zeker. En deze gaat breder dan de meeste scholen op dit moment willen en kunnen kijken. De volgende vier punten vormen het denkkader:
  • Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school;
  • De verschillende leerdoelen (waaronder 21st century skills);
  • Communities in en rond de school (de school als onderdeel van een groter geheel);
  • De praktische organisatie van de school.
De afgelopen weken is er in kranten en op websites veel zinnigs en onzinnigs geschreven over de tien O4NT-scholen die in augustus hun deuren gaan openen. Om uw informatieoverload terug te brengen, zou ik adviseren om te beginnen met het weblogartikel van Casper Hulshof. Hij beargumenteert op een heel goede wijze waarom zijn kind naar de zogenaamde Steve Jobs-school (Van mij mag zo'n school ook anders heten!) moet.