De 9 schakels van effectief onderwijs

Wat goed onderwijs is, zal altijd onderwerp van discussie blijven. En dat moet ook, want het doel is de overtreffende trap: het beste onderwijs.

Uit praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels dat een aantal zaken min of meer tijdloos zijn. We kunnen ze ordenen in de vorm van de 9 schakels van effectief onderwijs in de klas:

1. leerdoelen
2. betrokkenheid
3. interactie en afwisseling
4. effectief lesmodel
5. toetsen
6. instructie en begeleiding
7. leertijd
8. didactische aanpak
9. organisatie

In een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is het belangrijk om een innovatie kritisch te bekijken op de feitelijke meerwaarde voor de effectiviteit van het onderwijs in de klas. Om het werkelijke innovatieve gehalte vast te stellen, kunnen we het beste onderzoeken of de leerlingprestaties er beter door zijn geworden. Dit is echter in veel gevallen een lastige en langdurige aangelegenheid. Een goed en snel alternatief is het toetsen van de verandering aan de 9 schakels van effectief onderwijs. Hoe meer schakels een verandering weet te verbeteren, hoe hoger het innovatieve gehalte is.

Meer weten? Bekijk de nu volgende presentatiefilm.