Didactische digibordwerkvormen

Enkele weken geleden hebben Linda Humme en ik een discussiefilm op You Tube gezet met de titel 'Interactiever leren met het digibord'. We hebben de film gemaakt om met name de didactische discussie over het gebruik van het digibord aan te wakkeren. In heel veel klassen staat inmiddels een digitaal schoolbord en op de meeste plaatsen wordt het onderwijs er in ieder geval een beetje leuker door. Dat is mooi meegenomen, maar vaak zou het onderwijs door didactisch geavanceerder gebruik van het bord ook nog een beetje beter kunnen worden ook. Een te mooie kans om te laten liggen.

In de film starten we met de verschuivingen die er gaande zijn als het gaat om het effectief leren. Moderne leertheorieën benadrukken steeds sterker dat effectief leren een actief proces is waarbij op een persoonlijke wijze kennis en inzicht geconstrueerd worden. Door gerichte denkactiviteiten ontstaan (betere) verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen. Er ontstaat dus een verbeterde 'infrastructuur' die maakt dat iemand, in ieder geval cognitief, vaardiger wordt. Om effectiever te leren, moeten we er dus voor zorgen dat leerlingen gerichter blijven denken over de leerstof die we aanbieden. Er moet dus voortdurend een krachtige interactie tussen de leerling en de leerstof zijn. Interactie is daarbij dus geen synoniem voor zoveel mogelijk praten, maar voor het op gang houden van de denkactiviteit. Dit laatste gebeurt door effectieve en veelzijdige didactische werkvormen. En met de introductie van de digiborden is er meer mogelijk dan ooit. Vandaar de term didactische digibordwerkvormen.

We sluiten de film af met 10 voorbeelden van didactische digibordwerkvormen. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Graag zouden we, samen met jullie, een nieuwe discussiefilm gaan maken waarin we zoveel mogelijk didactische digibordwerkvormen gaan verzamelen. Het gaat dus om didactische werkvormen, waarbij het gebruik van het digibord leerlingen dieper en gevarieerder laat denken over de leerstof en dus effectiever laat leren. Gebruik jij werkvormen, gekoppeld aan het digitale schoolbord, die toegevoegd kunnen worden, laat het ons dan weten. Dit kan door te reageren op dit bericht, maar mailen mag ook. Wij zullen vervolgens kijken of we ze kunnen rubriceren en er een plaatje bij kunnen laten maken. Als dat lukt, komt jouw bijdrage in de nieuwe discussiefilm. En jouw naam wordt uiteraard toegevoegd aan de aftiteling. Inderdaad, met hoofdletters!