Interactiever leren met het digibord

In een razend tempo verschijnen in steeds meer klaslokalen digiborden. Het moment dat een lokaal zonder digibord gedateerd aandoet, is niet meer ver weg. Toch is in veel scholen vast te stellen dat het didactisch gebruik van het digibord nog (sterk) moet groeien. Anders blijft het bord hangen in de hoek van de speeltjes en de gadgets. Leuk voor erbij, maar weinig bijdragend aan de primaire functie van de school: kinderen de mogelijkheid geven om te leren en zich te ontwikkelen.

Het gebruiken van een digibord heeft veel voordelen, maar de belangrijkste winst zit in het verbeteren van de interactie. Interactie is daarbij meer gericht op samen doen dan samen praten. Doen staat voor een breed spectrum aan werkvormen waarbij leerlingen blijven denken over de leerstof. En denken is de motor van het leren en ontwikkelen. Zonder denken wordt geen nieuwe kennis geconstrueerd en vindt geen leren plaats. Het gebruik van het digibord moet er dus toe leiden dat kinderen meer en beter denken over de leerstof. En die mogelijkheden zijn er volop.

De onderstaande discussiefilm laat zien hoe het digibord het leren interactiever kan maken. In eerste instantie vanuit een leertheoretische invalshoek. Het tweede gedeelte van de film toont daarnaast ook 10 didactische digibordwerkvormen die het leren kunnen verbeteren. Kijken, denken en doen dus!